Děkan podle našich představ

12. 5. 2003 | | Nezařazené

Mají-li být splněny předvolební sliby nových senátorů, dočká se Národohospodářská fakulta v následujících měsících podstatných změn. Silné zastoupení v akademickém senátu Fakulty národohospodářské totiž získali po březnových volbách členové společné kandidátky „holmanovského” křídla. S plánovanými inovacemi se čeká na jmenování nového děkana, který vystřídá v křesle dosavadního šéfa fakulty doc. Iva Straku.

Mají-li být splněny předvolební sliby nových senátorů, dočká se Národohospodářská fakulta v následujících měsících podstatných změn. S plánovanými inovacemi se čeká na jmenování nového děkana, který vystřídá v křesle dosavadního šéfa fakulty doc. Iva Straku.

Silné zastoupení v akademickém senátu Fakulty národohospodářské získali po březnových volbách členové společné kandidátky „holmanovského” křídla. Nový fakultní senát už zná jméno svého předsedy. Stal se jím ing. Miroslav Ševčík, který v této funkci vystřídal doc. Alenu Hadrabovou.

Na dosavadních zasedáních senátu byli zvoleni předseda, místopředsedové a zapisovatelka senátu. Senát se rovněž zabýval organizací celoškolských voleb. Pro studenty Národohospodářské fakulty bude zajímavé sledovat volbu děkana. Kandidáti na post šéfa katedry museli být navrženi v době od 25. dubna do 5. května. Den poté se představili členům akademické obce a 12. května proběhne podle harmonogramu senátu hlasování o návrhu na jmenování děkana, kterého následně jmenuje rektorka.

Jména kandidátů nebyla v době uzávěrky květnového Studentského listu známá. Původně se spekulovalo o jménu profesora Milana Žáka, u nějž zatím není jasné, zda bude kandidovat. Podle slov nového předsedy ing. Ševčíka bude senát hlasovat pro kandidáta, který se ztotožní s předvolebním programem „holmanovců”. Také studentský zástupce v senátu páté fakulty Martin Pardupa potvrzuje, že zvedne ruku pro toho, kdo se bez výhrad podepíše pod společný program většinového křídla v senátu.

Prosazování jednotlivých bodů programu závisí pak zcela na osobě děkana fakulty. Jak dále uvedl ing. Ševčík, bude senátorům záležet na tom, aby byl nový děkan ochoten kromě jiného prosadit změny ve výuce ekonomie a snížit byrokracii na fakultě.

Mohlo by vás zajímat: