Děkan Ševčík může být vyloučen z Liberálního institutu, rozhodl soud

16. 8. 2016 | | Zprávy ze školy ševčík

Vrchní soud v Praze zrušil předběžné opatření, kterým měla být Liberálnímu institutu uložena povinnost zdržet se vyloučení děkana Národohospodářské fakulty (NF) Miroslava Ševčíka. Odvolací soud změnil rozhodnutí s odůvodněním, že není dán zákonný důvod pro vyhovění návrhu na předběžné opatření. Proti tomuto rozhodnutí již není možné se odvolat. O nových událostech informoval Liberální institut ve své tiskové zprávě.

„Rozhodnutí vrchního soudu v náš prospěch jsem očekával. Pan Ševčík byl vyloučen v souladu se stanovami a zákonem poté, co Správní rada Liberálního institutu pečlivě prostudovala všechny důvody a  důkazy o jeho pochybeních,“ komentuje zlom v případu ředitel Liberálního institutu Petr Koblovský. Podle něj navíc navíc nebyly ani dány důvody pro soudní úpravu vztahů mezi panem Ševčíkem a institutem. „To zřejmě věděl i pan Ševčík, což nás vede k přesvědčení, že jediným jeho cílem je škodit Liberálnímu institutu. Doufám, že rozhodnutí vrchního soudu přispěje k tomu, že docent Ševčík konečně vezme na vědomí marnost svého jednání a najde odvahu respektovat, že Liberální institut s ním nadále po právu nechce mít nic společného,“ dodává Koblovský. Reakci děkana Ševčíka zjišťujeme.

Děkan byl vyloučen v březnu 2016. Správní rada institutu se shodla na tom, že se Ševčík v posledních letech na činnostech institutu příliš nepodílel, navíc prý poškozoval jeho dobré jméno. Jeho jednání bylo v rozporu s předpisy Liberálního institutu. Za závažná manažerská pochybení byl odvolán členskou schůzí z funkce předsedy Správní rady již v roce 2013.

Ševčík si v minulosti vysloužil mnohokrát pozornost – jako děkan NF měl spory s některými vyučujícím a část z nich z fakulty odešla nebo jim nebyla prodloužena smlouva. Dále ho například pokutovala policie za překročení rychlosti na dálnici D5, na stejné dálnici se jindy vyhnul čekání v koloně tak, že se zapnutým majáčkem na svém autě odjel v protisměru.

Liberální institut je nestátní, nezávislá a nezisková organizace, jež byla založena 6. února 1990. Patří mezi nejznámější think-tanky v České republice. Jeho cílem je rozvíjet a aplikovat ideje a programy založené na principech klasického liberalismu, a to především prostřednictvím publikací, vzdělávacích a výzkumných projektů v České republice i zahraničí.

Foto: Děkanát NF VŠE

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by vás zajímat: