Děkana druhé fakulty jmenovali do akreditační komise EPAS

2. 8. 2014 | | Nezařazené

Novým členem Akreditační komise pro oborovou akreditaci EPAS při EFMD
(European Foundation for Management Development) se stal děkan Fakulty
mezinárodních vztahů VŠE Štěpán Müller. Mandát je tříletý a
děkanovi začne běžet od 1. září.

Komise sídlí v Bruselu a skládá se z deseti zástupců mezinárodní
akademické obce, čtyř zástupců mezinárodních firem a čtyř zástupců
EFMD bez hlasovacího práva. „Zastoupení děkana Fakulty mezinárodních
vztahů docenta Müllera v Akreditační komisi EPAS je jak uznáním jeho
odborných kvalit, tak potvrzením dobrého jména Vysoké školy ekonomické
v Praze v zahraničí,“ uvádí rektorka VŠE prof. Hana Machková.

Akreditační komise zasedá čtyřikrát ročně a rozhoduje o udělení
akreditace pro manažerské studijní obory, která patří v současné době
mezi mezinárodně nejprestižnější. Akreditace se udílejí od roku 2005,
hlavním cílem bylo vytvoření mezinárodního standardu kvality
pro manažerské studijní obory. V současné době má akreditaci EPAS
85 studijních oborů realizovaných na 64 vysokých školách v dvaceti osmi
zemích světa. 

O akreditaci mohou žádat pouze vysoké školy, které splňují vstupní
podmínky, například minimálně pětileté členství v EFMD. Dále
studijní obory musí mít národní akreditace, být realizovány nejméně
tři roky a mít dané počty absolventů. Významný je mezinárodní aspekt,
zejména počty zahraničních studentů, hostujících profesorů a podíl
výuky v angličtině. Akreditace je udělována obvykle na tři roky,
nejlépe hodnocené studijní obory mohou získat akreditaci na pět let.

VŠE získala mezinárodní akreditaci EPAS v roce 2012 jako první,
a dosud jediná vysoká škola v České republice. Jedná se o navazující
magisterský studijní obor Mezinárodní obchod Fakulty mezinárodních vztahů
(FMV) vyučovaný v češtině a navazující magisterský studijní obor
International Business – Central European Business Realities vyučovaný
v angličtině.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by vás zajímat: