Děkování od nevidím do nevidím, ale upřímné

5. 6. 2002 | | Názory, Studentský život

Umět poděkovat, to je vám věc. V lidském životě existují chvíle, které se k poděkování hodí více než jiné a nevyužít je by byla škoda. Blížící se konec semestru považuji za dostatečně výraznou chvíli k poděkování. Bude patřit všem, kteří během letošního školního udělali víc, než se od nich čekalo.

Umět poděkovat, to je vám věc. V lidském životě existují chvíle, které se k poděkování hodí více než jiné a nevyužít je by byla škoda. Tak třeba když něco končí, řečníci a pisatelé se ohlížejí, shrnují a děkují. Stejně tak diplomové práce, jako jeden ze závěrečných aktů studia na škole, se díky jen hemží. Blížící se konec semestru považuji za dostatečně výraznou chvíli k poděkování. Bude patřit všem, kteří během letošního školního udělali víc, než se od nich čekalo.

Bez ohledu na tituly a abecední pořadí bude patřit Honzovi Smolíkovi za Obrazárnu ekonomky, Ondrovi Víškovi a Honzovi Loudovi za Fotoklub Kyklop, redakci Studentského listu za Studentský list, Jitce Vyskočové za Buddy system, Marcele Mančalové a Jitce Burdové za taneční, Jirkovi Rejmanovi za Šachový klub, Ondrovi Sochovi a Andrei Turečkové za orchestr a sbor, Zuzce Kameníkové za Filmový klub, Hance Kvapilové za Piškvorkiádu, Janě Outratové za Literární spolek Papyrus, kolektivní dík posílám Oikosu, AIESECu, AEGEE, Mladým konzervativcům, Mladým sociálním demokratům a každému, kdo ve škole podnikl něco pro ostatní a do tohoto neoficiálního seznamu se nevešel, protože jsem na něj zapomněla nebo o jeho akci nevím. Pro jistotu: Speciální díky patří ……………… (tady se může kterýkoliv z opomenutých organizátorů sám dopsat).

Všechny, kteří se nějaké studentské aktivity ve škole zúčastnili, bych chtěla poprosit o vyplnění dotazníku, který najdete na této stránce nebo na internetové stránce Studenstkého listu. Po jeho vyhodnocení budou vybrány tři aktivity, které se vám líbily nejvíc a jejich organizátoři budou na akademickém plénu osobně paní rektorkou po zásluze oceněni.

Mohlo by vás zajímat: