Demografové na VŠE budou diskutovat o reprodukci lidského kapitálu

1. 12. 2013 | | Nezařazené

Katedra demografie z Fakulty informatiky a statistiky pořádá konferenci
RELIK (Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti). Ta
probíhá již pošesté. Akce je přístupná i pro studenty.

RELIK proběhne 9. a 10. prosince. Konference se koná k příležitosti
60. výročí Vysoké školy ekonomické. Jednacími jazyky budou čeština,
slovenština a angličtina.

Témata jsou rozdělena do dvou sekcí: Reprodukce lidského kapitálu –
vazby a souvislosti a Mladí vědci (sekce určená pro prezentaci výsledků
prací studentů a doktorandů a začínajících vědeckých pracovníků).
V první části se budou řešit témata jako demografie a lidské zdroje,
ekonomika a lidské zdroje, reprodukce lidského kapitálu, ekonomická
demografie, stárnutí obyvatelstva a jeho důsledky, regionální demografie,
demografické modely. V druhé sekci proběhnou přednášky zaměřené na
demografické a statistické modely (modelování), obecnou demografii a
statistiku, ekonomickou demografii a statistiku.

Za Vysokou školu ekonomickou zde své práce přednesou i Diana Bílková,
Petra Dotlačilová, Jitka Langhamrová.

Více informací mohou zájemci najít zde

ČTĚTE DÁLE:

Mohlo by vás zajímat: