Diplomka v angličtině? Možná ano, možná ne – rozhodne děkan

18. 4. 2005 | | Nezařazené

Právě jste se vrátili ze studijního pobytu v zahraničí a rádi byste nové zkušenosti a jazykové znalosti uplatnili na VŠE? Logicky vás napadne je zúročit při zpracování bakalářské či diplomové práce třeba v angličtině. Ne vždy se však lze setkat s pochopením ze strany školy.

Právě jste se vrátili ze studijního pobytu v zahraničí a rádi byste nové zkušenosti a jazykové znalosti uplatnili na VŠE? Logicky vás napadne je zúročit při zpracování bakalářské či diplomové práce třeba v angličtině. Ne vždy se však lze setkat s pochopením ze strany školy.

„Chtěl jsem psát diplomovou práci v angličtině, ale nepovedlo se mi to,“ vypráví Tomáš z Fakulty mezinárodních vztahů (jméno studenta jsme na jeho přání změnili). „Na diplomovém semináři nám bylo řečeno, že na naší fakultě lze psát diplomovou práci v cizím jazyce v případě svolení čtyř osob: vedoucího diplomové práce, vedoucího katedry, proděkana pro pedagogiku a děkana. Chtěl jsem to zkusit taky, ale nepovedlo se mi to. Zablokovala to vedoucí katedry, která striktně řekla ne,“ rozhořčuje se Tomáš.

K zájmu studentů zpracovat bakalářskou či diplomovou práci v cizím jazyce se staví jednotlivé fakulty různě. Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) iniciativu studentů zpracovat a obhájit práci v cizím jazyce údajně neodmítá, nicméně trvá na doslovném překladu práce do češtiny. Národohospodářská fakulta (FNH) naopak zájem studentů realizovat se v cizím jazyce podporuje.

Vstřícný postoj zaujala i Fakulta statistiky a informatiky spolu s Fakultou podnikohospodářskou. I zde student může počítat s jednoznačnou podporou, zejména v případě běžně používaných jazyků. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci se dosud se zájmem studentů nesetkala, ale řešení by prý nalezla.

„Diplomovou prací student na konci studia v magisterském studijním programu prokazuje, že je schopen systematicky a samostatně písemně zpracovat zadané téma ve studované specializaci.“ To říká studijní řád pětiletého magisterského programu. Nestanoví ale, v jakém jazyce by měl student diplomovou práci napsat.

„Studijní řád sice jazyk, ve kterém se obhajuje diplomová práce, nezmiňuje, ale nezmiňuje ani jazyk, ve kterém se přednáší. Studijní programy či obory jsou akreditovány v českém jazyce, proto i výuka a plnění studijních povinností jsou v českém jazyce, popřípadě slovenském,“ nabízí vysvětlení Jiří Zeman, proděkan pro studium a pedagogiku na FMV.

Souhlasí s ním i prorektor pro studijní a pedagogickou činnost profesor Vojtěch Krebs. Zároveň však poukazuje na to, že řada studentů vyjíždí do zahraničí, kde získá podklady k diplomové práci a má zájem ji zpracovat v cizím jazyce. I Tomáš chtěl psát práci anglicky proto, že naprostá většinu materiálů je v angličtině a především ji chtěl využít v doktorském studiu v zahraničí. „Záleží na děkanovi příslušné fakulty, zda žádosti studenta vyhoví,“ říká prof. Krebs.

Nutnost znalosti cizího jazyka proděkan FMV Jiří Zeman nepopírá a uznává, že schopnost pracovat se zdroji v cizím jazyce je důležitá a prohlubuje znalosti studenta v oboru. „Student by však měl být schopen používat i českou terminologii,“ dodává. Problémem by byla i obhajoba před komisí, kde by ne všichni mohli zvládat konkrétní jazyk na potřebné úrovni. „Státní zkouška je navíc ze zákona veřejná, může přijít prakticky kdokoli,“ podotýká Zeman.

Podobný názor zastává i docent Petr Marek, proděkan pro vědu a vyzkum Fakulty financí a účetnictví. „Studenti by měli být schopni vyjadřovat myšlenky v češtině. Po návratu ze stáží v zahraničí mnohdy nejsou schopni aplikovat poznatky na české podmínky. Studium je v češtině, proto i výstup by měl být v češtině,“ tvrdí.

Jinak to vidí Miroslav Svoboda, proděkan pro pedagogiku na FNH: „Zatím jsme to všem povolili. Většinou se jedná o studenty, kteří strávili semestr či delší dobu v zahraničí,“ upřesňuje. Žádost schválí po konzultaci s vedoucím katedry.

S odmítáním prací v cizím jazyce má vlastní zkušenosti i docent Josef Šíma z katedry hospodářské politiky. Zpracoval doktorskou práci v angličtině, ale nemohl ji zpočátku předložit. Až po průlomu v přístupu vedení habilitační práci (docenturu) ovšem nakonec v angličtině obhájit mohl. „Naše katedra jednoznačně podporuje využití zahraničních zkušeností studentů. Práce psané například v angličtině vytváří pozitivní konkurenční tlak na školu, což je klíčová věc pro srovnání kvality školy,“ upřesňuje Šíma. Argument, že by se student měl umět vyjadřovat i v české terminologii neodmítá, ale roli angličtiny nepodceňuje. „Dnes studenti vyjíždějí na zahraniční konference a mohou publikovat v zahraničí. K zahraniční spolupráci by měli být vedeni již od prvních prací na této škole,“ domnívá se.

Vedení FMV se nadále staví k žádosti studenta o vypracování práce pouze v cizím jazyce odmítavě. Nepostupuje však stejně ve všech případech. Studenti vedlejších specializací při FMV, jako Anglo-americká studia či programů CEMS a M.A. Degree diplomovou práci v cizím jazyce zpracovat a obhájit mohou. „Myslím, že stojí za zamyšlení, kam směřujeme,“ pozastavuje se však nad touto situací Tomáš, „jsme Fakulta mezinárodních vztahů a nepodporujeme práci všech studentů v cizích jazycích.“

Mohlo by vás zajímat: