AS VŠE: Senátoři žádný vnitřní předpis neschválili, zasedání bylo rozpuštěno

10. 4. 2017 | | Zprávy ze školy Akademický senát VŠE

Letní semestr se pozvolna přehoupl do druhé poloviny, stejně jako jednání Akademického senátu Vysoké školy ekonomické (AS VŠE). Na programu dubnového zasedání je především schvalování volebních a jednacích řádů Akademického senátu VŠE a senátu Národohospodářské fakulty. Projednávat se bude také návrh rozpočtu ekonomky na rok 2017.

Na minulém zasedání se odhasovala věcná břemena na pozemky VŠE, se kterými souvisí i výstavba nového supermarketu v blízkosti kolejí na Jižním Městě a stavba kanalizace místní městskou částí. Senátoři rovněž rektorce navrhli sedm kandidátů na členy Rady pro vnitřní hodnocení VŠE. Celý průběh jednání si můžete přečíst zde.

Jedání začne tradičně ve 13 hodin v zasedací místnosti NB 169. Sledovat ho můžete s námi online.

Aktualizovat

17:30 Dnešní zasedání senátu je ukončeno. Přiští je plánováno za měsíc 15. května.

17:28 Místopředseda Marek navrhuje předpisy postoupit legislativní komisi k úpravě a dnešní zasedání ukončit. „I když vím, že senátor Zelenka přiběhne na zavolání z hodiny, mám pocit, že teď už žádný předpis z Národohospodářské fakulty neprojde,“ říká.

17:25 Vondráček už jen připomíná, že by byl rád, pokud by mu připomínky k diskutovaným předpisům přišly dříve a ne až během jejich projednávání. „Nechci žádný speciální předpis pro naši fakultu, ale přeju si, aby ostatní fakulty respektovaly naše přání,“ dodává.

17:21 Zasedání ještě rozpuštěno nebylo. Diskutuje se o tom, kdy musí být vnitřní předpisy fakult schválené.

17:18 Předpis ale nebyl schválen. Pro hlasovalo 11 senátorů, zdrželo se 5. Teď ale odešel senátor Zelenka a senátorů je 15. Zasedání senátu není usnášeníschopné.

17:16 Teď předpis půjde ke schválení. Už teď ale počítá s novelizacemi.

17:12 Stále se dabatuje o Disciplinárním řádu NF.

17:03 Zeman připomíná, že senát teď neprojednává body v pořadí, v jakém byly schváleny.

17:00 Odešel senátor Novák. Senát tedy znovu není usnášeníschopný. Na cestě je ale znovu senátor Zelenka.

16:45 Vondráček teď vysvětluje všechny připomínky k Disciplinárnímu řádu NF.

16:41 Senátoři ale trvají na tom, že chtějí dokument i s poznámkami vidět předtím, než o něm budou hlasovat.

16:38 Mezitím přichází studentský senátor Novák. Mluví děkan Ševčík. Upozorňuje senát, že k vnitřním předpisům nemá výhrady rektorka a tak znovu prosí senát, aby je schválil.

16:34 Vondráček se snaží využít čas, když je senát na chvíli usnášeníschopný a co nejrychleji projednat a případně odhlasovat vnitřní předpisy NF.

16:33 Senátor Zelenka přiběhl z hodiny, nemůže se tedy zdržet dlouho.

16:30 Pochopitelné rozčilený děkan Ševčík, který doufal, ve schválení vnitřních předpisů své fakulty, ji označil za právničku na baterky. Snaží se přemluvit senát, aby zůstal, jelikož je na cestě i senátor Zelenka. Ondrčka dodává, že přijde i studentský senátor Novák.

16:29 Senát není usnášeníschopný.

16:27 Mluví senátor Vondráček. Během jeho projevu si nejspíš odskočila senátorka Ševčíková, což přimělo asi pět minut stojící Trávníčkovou odejít.

16:25 Přichází další návrh na pěti minutovou přestávku. Děkan Ševčík se rozčiluje, chce vědět, kdo se po přestávce opravdu vrátí.

16:23 V senátu nastává v chaos. To, jak senátoři průběžně odchází a zase se vrací, způsobilo, že není usnášeníschopný.

16:21 Hlasovat se ale nebude.

16:17 O Jednacím řádu VŠE se možná bude hlasovat znovu. Ondrčka říká by chtěl hlasvání napdnout pro vlastní zmatečnost. Příznává ale, že neodhlasováním současného návrhu doufal, že senát schválí Jednací řád, který chtěl předložit i se svými změnami. Zjistil ale, že to nejde, proto chce nyní souhlasit s původním návrhem.

16:16 Senátoři si neodhlasovali ani pětiminutovou pauzu, kterou navrhoval Zeman.

16:15 Přítomno je už jen 17 senátorů. AS VŠE je na hranici usnášeníschopnosti.

16:13 Hlasovalo se o Jednacím řádu. V této úpravě, stejně jako Volební řád, nebyl schválen.

16:08 Roman Ondrčka je ochoten ustoupit z podávání návrhu také na předsedu senátu. Na ostatních dvou ale trvá. Místopředseda Marek znovu zmiňuje, že se chce vyhnout sedmi a více hodinovým debatám při volbě rektora. „Je to myslím nedůstojné,“ myslí si.

16:05 Vyjadřuje se i senátorka Trávníčková. Bojí se, aby se senát neparalyzoval pozměňovacími návrhy, jako v této situaci.

15:59 Senátor Ondrčka uvádí svou třetí připomínku. Týká se volby rektora. Chce zrušit omezení, podle kterého může rektor v senátu na dotazy odpovídat pouze dvě minuty. Rovněž chce zrušit větu, podle které má člen AS VŠE pouze dva dotazy na kandidáta. Místopředseda Marek se ale chce vyhnout šesti hodinový rozpravám.

15:56 Názor si vyměňuje několik senátorů. „Promiňte, žiju v domění, že návrh do senátu lze podat přes jakéhokoliv senátora, ne jen toho svého,“ diví se senátor čtvrté fakulty Chlapek. Nerozumí tedy tomu, proč by se měly návrhy podávat ještě přes předsedu, který je rovněž senátorem.

15:52 Ondrčka svůj návrh obhajuje tím, že nikoho neomezuje, pouze přidává možnosti. „Aby se lidé mohli více zajímat a dělat něco v rámci této školy,“ upřesňuje. Podle Mikana tím ale obejde všechny předešlé instatnce – tedy hlavně fakultní senáty.

15:47 Jeden z návrhů zní, aby studenti mohli podávat návrhy pro jednání AS VŠE nejen přes svého studentského senátora (jak to funguje současně, pozn. red.), ale i se souhlasem předsedy AS. S tím ale nesouhlasí jak předseda senátu, tak několik senátorů z řad pedagogů. „Podle mě to je zbytečné,“ dodává k tomu místopředseda Marek.

15:37 Přechází se k bodu 4 o Jednacímu řádu AS VŠE. Se svými návrhy přichází senátor Ondrčka.

15:34 Rektorka ho navrhuje znovu. Senát ale hned hlasovat nemůže, návrh musí být předložen týden předem. O Prchalovi se tedy bude hlasovat na příštím zasedání.

15:31 Jediný, kdo nebyl schválen je studentský senátor Vojtěch Prchal.

15:23 Hlasuje se o kandidátech jednotlivě. Schváleni byli děkan Fakulty managementu Vladislav Bína, prorektor pro pedagogickou činnost Petr Dvořák, prorektor pro strategii Jakub Fischer, prorektor pro zahraniční vztahy a informační systémy Jiří Hniliaca, doktorand na NF Josef Klement, proděkan Národoospodářské fakulty Vojtěch Krebs, děkani pražských fakult Luboš Marek, Ladislav Mejzlík, Ivan Nový, Miloslav Ševčík a Josef Taušer, prorektor pro vědu a výzkum Petr Musílek, emeritní děkan Fakulty mezinárodních vztahů Štěpán Müller, profesor Václav Riedlbauch a senátorka Vančurová.

15:22 Každý kandidát na člena Rady musí být schválen nadpoloviční většinou všech senátorů, tedy musí získat 16 hlasů.

15:19 Senátor Zeman navrhuje, aby se o kandidátech hlasovalo tajně. Návrh nebyl schválen.

15:16 Senát vyšel rektorce vstříc a bude se zabývat bodem 6 o kandidátech na členy Rady pro vnitřní hodnocení. Těch je 16 a schváleni byli už Vědeckou radou VŠE. Machková zůrazňuje, že Rada musí začít pracovat co nejdříve.

15:14 Studentší senátoři prý odešli ve chvíli hlasování z místnosti, protože chtěli demonstrovat fakt, že se nepočítá s návrhy studentů v senátu. Tak to vysvětluje Ondrčka.

15:12 Část senátorů se vrátila. Stejně se a řeší, že v senátu není dostatek senátorů.

15:11 „No to se tedy nejde domů,“ kontruje rektorka a běží za senátory ven z místnosti.

15:10 Zeman připomíná, že po odchodu čtyř studentských senátorů z místnosti i dvou senátorů z páté fakulty nyní senát není usnášeníschopný. „Jde se domů,“ hlásí Zeman.

15:07 Děkan Národohospodářské fakulty (NF) Ševčík prosí o slovo. Chce přesunout body jednání, kdy se bude schvalovat Jednací a Volební řád páté fakulty. Na jednání je od začátku stejně jako rektorka.

15:04 Bude se hlasovat o návrhu na změnu programu, který hned na začátku jednání navrhoval senátor Ondrčka. Prohozeny mají být body 4 a 5. Předseda nechce zdržovat rektorku Machkovou.

15:02 Slova se ujal senátor Zeman. Vadí mu, že v tak důležitý moment tu nejsou přítomni všichni senátoři a chce, aby vysvětlili, proč tu nejsou. „Vadí mi, že si někteří zvolení kantoři na tento den dávají výuku,“ vysvětluje.

15:01 Ondrčka žádá o odložení hlasování o měsíc, aby mohl v legislativní komisi najít kompromisy.

14:59 „Prosím přítomné senátory, aby Volební řád podpořili,“ přichází s poslední výzvou prorektor Fischer. Upozorňuje, že do konce srpna můsí být vše vyřešeno a předloženo Ministerstvu školství.

14:56 Ondrčka připomíná, že materiál s Volebním řádem nebyl k dispozici senátu týden předem, nahrán byl prý až v úterý. Podle Berky tomu tak není, nahrán byl v pondělí večer, což prý stačí. „Nebo si tu můžeme počkat do devíti večer a pak hlasovat,“ dodává.

14:52 „Z vlastní zkušeností, vím, že čím konkrétnější tato změna bude, tím více problémů způsobí,“ varuje senát prorektor Dvořák.

14:47 Ondrčka senát upozorňuje, že dohady jsou zbytečně zdlouhavé a má ještě další tři návrhy k Jednacímu řádu. Ten nemůže být schválen bez předešlého souhlasu s Volebním řádem. Možná nás tak čeká patová situace. Brzy se bude hlasovat.

14:43 Senátor Váňa navrhuje stanovení základních principů, Berka by byl pro rozšíření možností propagace.

14:40 Debata se dále nepohnula. Střídají se názory pro a proti.

14:34 „Jsem pro zákaz agitace voleb v den voleb,“ bere si slovo studentský senátor Prchal. Vzpomíná si na průběh voleb před dvěma lety. „Aby to nebylo podobné tomu, že tady máš tatranku a pojď volit,“ dodává.

14:31 Senátorka Vančurová je zásadně proti změně. Ondrčka vysvětluje, že chce pouze zvýšit povědomí o činnosti Akademického senátu.

14:29 „Jsem ochotný v některých věcech i ustoupit,“ reaguje Ondrča. „A bral bych i třicet dní, ale jesli máte rád číslo 45, tak to beru taky,“ dodává. „Pokud vím, tak 45 dní jste prosadil buď vy nebo senátor Korejs,“ odpovdá Marek.

14:28 Místopředseda Marek, je pro zachování současného stavu. „Pokud si přejete návrh předožit, musíte tak učinit 45 dní předem,“ říká k Ondrčkovi.

14:23 „Nesouhlasím s tím, že by to mělo být přímo součástí Volebního řádu,“ říká rázně Fischer. Pravidla má podle něj stanovit senát.

14:21 Ondrčka má celkem šest připomínek, tři k volebnímu a tři k jednacímu řádu. Přikládá i třetí návrh pro Volební řád: Je pro agitaci voleb, tedy jejich propagaci přímo v den voleb. Chce také možnost, aby si senátoři mohli své programy lépe propagovat a zvýšit tak zájem studentů.

14:20 Vypadá to, že se schvalování možná o měsíc odloží. Návrhy na změny zatím jsou: Postavení náhradníků, to Fischer příliš měnit nechce. Druhý návrh je o tom, kdo má rozhodovat v poslední instanci, článek 9 uvádí rektora, což prorektor pro strategii považuje za nejlepší možné řešení.

14:18 Studentský senátor Kropáč si během debaty o pozměňovacích návrzích stihl složit dvě vlaštovky. To jen ilustruje náladu v zasedací místnosti.

14:13 Místopředseda Prchal navrhuje, aby se hlasování o Volebním řádu odložilo a byl nejdříve předložen s návrhy legislativní komisi.

14:12 Omlouváme se za technické problémy. V mezidobí prorektor Fischer uvedl, že vysoká škola by měla mít jistou autonomii si své vnitřní problémy řešit sama. A až pak využít vnějších institucí.

14:04 Senátorka Trávníčková mluví o podjatosti, kterou pímo zmiňuje řád v paragrafu 14. „Pojďme si argumentovat způsobem, který obstojí,“ říká Vondráček.

14:02 Rozpravu se snaží usměrnit prorektor Fischer. Vysvětluje některé nepřesnosti, které během debaty padají. „Bavíme se o průběhu voleb, výsledky chceme mít vždy co nejdřív,“ uzavírá.

14:00 Do debaty se vkládá senátor páté fakulty Váňa. „Mě připadá principiálně špatné, aby o kandidátovi rozhodoval senátor. O tom přece rozhodují voliči,“ vysvětluje.

13:58 Probíhá debata mezi senátorem Romanem Ondrčkou a místopředsedou Petrem Markem.

13:55 Místopředseda Marek říká, že mezistupeň odvolací komise je tu proto, aby se co nejméně stížností dostalo až k soudu. Je tak větší naděje, že bude méně žalob. „Myslím, že zákonný postup tu žádný není,“ dodává Marek.

13:49 Senátorka Fakulty mezinárodních vztahů Trávníčková se ptá, na jaký zákon odkazuje. Ondrčka připouští, že z práv vycházejících z Ústavy ČR.

13:47 „Nerad bych, aby jeden senátor rozhodoval o mandátu druhého. Už jsme to tu jednou měli a nebylo to dobré,“ doplňuje Ondrčka k druhému návrhu. Chce vypustit paragrafy o odvolací komisi, stačí prý hlavní volební komise jako rozhodčí orgán. Bojí se zajištění demokratických práv pro senátory.

13:46 Senátor Ondrčka má ještě další pozměňovací návrhy. Ptá se předsedy Berky, zda je všechny rozeslal senátorům. „Nerozesílal,“ přiznává předseda AS VŠE.

13:40 „Sdílím rozpoložení prorektora Fischera,“ bere si slovo senátor Národohospodářské fakulty Vondráček. Vysvětluje, proč komise toto stanovisko pro zanikání mandátu zastává.

13:38 Mluví senátor Mikan. Vysvětluje problematiku – student, který má právo na mandát, ale není ještě není zapsán do magisterského studia, se může účastnit jednání senátu. Co když se ale nezapíše?,“ ptá se. Po předsednictvu chce vědět, kolik doplňovacích voleb se tento akademický rok uskutečnilo, když na jejich časté pořádání byla stížnost. „Žádné,“ odpovídá Berka.

13.37 „Tohle je prostě špatně, pojdme to vyřešit. Přece to dalších deset let nenecháme takhle,“ rozčiluje se Ondrčka.

13:34 Prorektor Fischer uvádí, že v tomto případě využívá škola zákonné výjimky, kdy se nepropadnutí mandátu v meziobdobí přestupu z jednoho stádia studia do druhého uplatňuje jen v případě aktuálních členů senátu, ne u náhradníků. S tím souhlasí i předseda senátu Berka.

13:31 „Uvedeme si to na příkladu,“ pokračuje Ondrčka. „Student Roman, student druhého ročníku, se stane náhradníkem AS VŠE, je třetí v pořadí. Dokončí bakalářské studium a přihlásí se na magisterské, po přestupu ale už nemá šanci reprezentovat školu, přestal být studentem,“ dodává. V tomto období totiž studentům-náhradníkům do AS VŠE propadne mandát.

13:29 Předseda senátu Petr Berka vysvětluje, že legislativní komise stanovisko k řádům nemá, nebylo prý dostatek času. To potvrzuje také studentský senátor Roman Ondrčka. Předkládá také nekolik návrhů, první je v oblasti náhradníků na senátora do AS VŠE a jejich přestupu mezi bakalářským a magisterským studiem.

13:28 Prorektor krátce shrnul obsah Volebního řádu, čeká se teď na vyjádření legislativní komise a na debatu.

13:25 „Volební řád je do značné míry inspirován první a druhou částí Jednacího řádu, před lety jsme věděli, že ke změně dojde a proto jsme i řád předtím strukturovali do dvou částí,“ vysvětluje Fischer.

13:24 Jsme u bodu tři: Volební řád AS VŠE. K bodu mluví prorektor pro strategii Jakub Fischer.

13:21 Jde o zřízení vysokorozpětního elektrického rozvaděče na jedné z kolejí. Návrh byl schválen.

13:20 Přechází se k druhému bodu, zřízení věcného břemene. Slovo si bere znovu kvestor Svoboda.

13:19 Rozpočet byl jednohlasně schválen.

13:18 Během jeho projevu do zasedací místnosti dorazil prorektor pro pedagogickou činnost Petr Dvořák. Slovo si tedy bere rektorka Hana Machková, která v klesajícím počtu studentů a změnou pedagogických činností nevidí.

13:16 Mluví senátor z Fakulty podnikohospodářské Pavel Mikan. „Mrzí mě, že tu není prorektor pro pedagodickou činnost, jak zmiňoval pan kvestor, o třetinu se snížil počet studentů,“ říká. V tom vidí souvislost s novým uspořádáním vyučovacích a pedagogických činností.

13:15 Finanční komise, za kterou mluví předsedkyně Vančurová, doporučuje rozpočet schválit.

13:14 Jako třetí bod kvestor uvádí investice, například prodeje kolejí či jejich rekonstrukce.

13:13 Ekonomku čeká také otázka konkurenceschopsnosti na trhu vysokých škol, s tím souvisí i snižování výdajů a hledání prostředků k financování.

13:12 „Jsou před námi výzvy, které budeme muset překonat,“ říká kvestor. „Jednou z nich je snižující se počet studentů,“ dodává. Podle něj se budou muset možná snížit provozní výdaje, například omezením výuky na Jižním Městě.

13:09 Svoboda zmiňuje, že toto je již desátý rozpočet, který pro VŠE sestavuje. Upozorňuje ale, že postup sestavování se v následujících letech možná bude muset změnit.

13:07 Hlasuje se o programu zasedání. To je schváleno, přechází se tedy rovnou k bodu 1: Návrhu rozpočtu VŠE pro rok 2017. Slovo si bere kvestor Libor Svoboda.

13:06 Přítomno je 18 z 31 senátorů.

13:05 Zasedání začíná.

12:59 Senátoři se pomalu trousí do zasedací místnosti NB 169.

Body jednání:

1. Návrh rozpočtu Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2017

2. Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 3612 k. ú. Žižkov vč. stavby na tomto pozemku čp. 1953

3. Volební řád AS VŠE

4. Jednací řád AS VŠE

5. Souhlas ke jmenování členů Rady pro vnitřní hodnocení VŠE

6. Statut NF VŠE

7. Volební řád AS NF VŠE

8. Jednací řád AS NF VŠE

9. Jednací řád VR NF VŠE

10. Disciplinární řád NF VŠE

11. Různé

Mohlo by vás zajímat: