Do Akademického senátu dorazila velká politika

28. 9. 2015 | | Názory, Studentský život 7028-450

Původně jsem sledoval dění v Akademickém senátu VŠE (AS) jen s klasickým českým nadáváním nad pivem, ale pondělní dění mne znechutilo natolik, že bych se rád vyjádřil k fungování tzv. “Studentské koalice“. A to z pohledu studenta Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.

Prvně bych se rád přiznal k tomu, že se s „neoficiálním“ vůdcem koalice, Romanem Ondrčkou, známe osobně. Chodili jsme spolu na střední školu, kde chodil o dva ročníky níže. Díky tomu se mohu opřít i o osobní zkušenosti, a ne jen o neověřené (diskreditující) tvrzení ostatních. I když se říká, že na každém šprochu, je pravdy trochu.

O tom, jak koalice vedla kampaň i v den voleb, bylo napsáno na iListu hodně, ale nedokážu si vysvětlit, proč studenti investovali do kampaně vlastní peníze (v jednom rozhovoru bylo zmíněno „do tisíc“), když jde přeci o neplacené funkce. Že by jim tolik šlo o dobro ostatních? Nerad bych házel studentské senátory do jednoho pytle s Romanem Ondrčkou, protože je neznám osobně, ale velmi silně totiž pochybuji o tom, že Roman altruisticky bojuje za zlepšení prostředí a podmínek pro studenty ekonomky.

Agitace ve volební den je možná

Osobně si myslím, že když řeknu, že tady „něco smrdí“, a ono „něco“ jsou seznamováky (a možná i něco jiného), tak nebudeme daleko od pravdy. Jak už sám Ondrčka v jednom z rozhovorů přiznal, škola nemá organizovat něco, co už někdo organizuje několik let sám (bez podpory školy). A šťastnou náhodou je to jeho kamarád Michal Horký, kdo bude z tohoto postoje profitovat.

Koalice po prostudování volebního řádu AS VŠE objevila možnost agitovat v den voleb, což je během „velkých“ voleb (do Parlamentu ČR, Senátu ČR i zastupitelstev) zakázáno, ale ve volbách do AS VŠE povoleno. Budiž jim to připočítáno k dobru, že umí číst. Když byly vzneseny námitky, že to je zakázáno, tak se koalice oháněla tím, že se přesně drželi stanov. A koalice v tom má pravdu, i když to může být eticky problematické.

Zvláštní ovšem je, že takto přesného dodržování pravidel se koalice drží pouze v případě, kdy se jim to hodí. Ohýbají pravidla, jak se jim to hodí a nyní narážím na v současnosti asi nejviditelnější problém v AS VŠE. A tím je mandát Jiřího Trumpeše, studentského zástupce Fakulty podnikohospodářské v AS VŠE. Ve velmi zkrácené verzi bych to uvedl takto: Student J. Trumpeš – kandidát do AS VŠE – zvolený kandidát – nestudent Trumpeš (zánik nároku na mandát)– vznik mandátu (má nastoupit náhradník, protože Trumpeš není student) – student Trumpeš. Pro zájemce o bližší studium problematiky vzniku a zániku mandátu do AS VŠE, vše je popsáno ve Statutu VŠE (ze dne 9. února 2015), článek 10, oddíly 4 a 10.

V tomto bodě bych rád opět poukázal na to, že v případě volební kampaně se držela koalice přesně litery „zákona“, ale nyní argumentuje tím, že student Trumpeš nastupuje na prestižní program, což je z pohledu litery „zákona“ zcela jedno, protože v době vzniku mandátu nebyl student. Ale koalice tvrdí, že vůbec nezáleží na tom, co je napsáno, ale jen na tom, co si sami myslí. Roman Ondrčka, jako student Právnické fakulty Univerzity Karlovy, musí velmi dobře vědět, že neznalost zákona neomlouvá. Nemluvě o tom, že jejich argumenty nestojí ani na slabých základech.

Slogany známe, výsledky ne

Ve své podstatě ovšem vůbec nejde o Trumpeše, který jako student CEMS odjíždí na semestr do zahraničí, ale o udržení svých lidí v AS VŠE. A díky této urputné snaze se nemohu zbavit dojmu, že proklamované slogany, jak koalice chce zlepšit prostředí a podmínky studia na VŠE, se velmi blízce podobají slibům: „Ano, bude líp!“ o kterých už asi všichni víme, že to byly jen hezké reklamní slogany s hezkými tvářemi na billboardech, ale s jinými zájmy v pozadí.

Ideálním řešením by bylo vypsání nových voleb, ale to by mohlo vést ke dvěma zcela opačným výsledkům.

• Porážka koalice díky informacím o tom, kdo za nimi stojí

• Vítězství koalice, protože se nyní stylizují jako oběti politikaření v AS VŠE

Raději nedomýšlet, jaká varianta by se stala skutečností.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by vás zajímat: