Dobré výsledky pomohou ke koleji

15. 9. 2005 | | Nezařazené

Systém přidělování kolejí se na VŠE mění prakticky každý rok. Letos však proběhly změny zásadnějšího ražení. Škola zavedla zcela nová kritéria pro ubytování. V nich poprvé zvýhodňuje studenty prvního ročníku, stanovuje maximální počet bodů za dojezd, studenti vyšších ročníků mohou získat body za prospěch a další.

Systém přidělování kolejí se na VŠE mění prakticky každý rok. Letos však proběhly změny zásadnějšího ražení. Škola zavedla zcela nová kritéria pro ubytování. V nich poprvé zvýhodňuje studenty prvního ročníku, stanovuje maximální počet bodů za dojezd, studenti vyšších ročníků mohou získat body za prospěch a další.

Prvním kritériem pro ubytování je dojezdová vzdálenost. Za ni mohou studenti získat nejvýš dvanáct bodů. Posuzuje se podle databází IDOS a ABUS, počet kilometrů se dělí deseti a za nutnost přestupu se připočtou tři body. Vzdálenost se určuje podle bydliště studenta, nikoliv rodičů, jak tomu bylo v minulosti. Horní hranice je určena především proto, aby nebyli zvýhodněni cizinci ze zemí EU/EHP studující české studijní programy (zejména Slováci), kteří mají na kolej také nárok. Ti by v případě neexistence horní hranice získali automaticky nárok na kolej na základě dojezdové vzdálenosti.

Nová kriteria zvýhodňují nováčky nastupující ke studiu na VŠE. Počet bodů za vzdálenost se jim vynásobí dvěma. Bydlení na kolejích tak budou mít jisté všichni prváci bydlící dále než 110 kilometrů od školy (80 km s přestupem).

Škola se také rozhodla omezit počet semestrů, kdy může student na kolejích zůstat: podle nyní platných podmínek to bude nanejvýš o jeden semestr déle, než je standardní délka studia. Pětiletí magistři se tak musí s kolejí rozloučit po jedenácti semestrech, bakaláři po sedmi a navazující magistři po pěti semestrech. Do této doby se započítá i doba výměnného pobytu na zahraniční univerzitě přes VŠE.

Škola zavádí od akademického roku 2005/2006 pro přidělování kolejí zcela nové kritérium prospěchu. Za dobrý studijní průměr budou moci studenti získat maximálně deset bodů dle následujícího klíče. Za prospěch od 1,00 do 1,39 dostane student deset bodů, za 1,40–1,59 lze získat šest bodů, průměr 1,60–1,79 je ohodnocen třemi body a studenti s průměrem do 2,00 dostanou jeden bod. Toto se samozřejmě týká studentů vyšších ročníků, kteří nějaký průměr mají. Prváci mohou získat body za dobrý výsledek u přijímacích zkoušek. Jsou jim totiž přiznány čtyři body v případě, že u přijímací zkoušky obdrželi alespoň 175 bodů, studenti Fakulty mezinárodních vztahů alespoň 264 bodů.

Pokud získají dva studenti shodný počet bodů, rozhoduje o přidělení koleje studijní prospěch zaokrouhlený na dvě desetinná místa. To se týká zejména studentů vyšších ročníků, z nichž mnozí mají pouze dvanáct bodů za dojezd.

Nadále budou mít nárok na kolej automaticky studenti, kteří jsou držitelé průkazů ZTP, ZTP-P nebo potvrzení o zdravotním stavu, který vyžaduje ubytování v místě vysoké školy. Ti musí přiložit k žádosti ověřenou kopii průkazu nebo Lékařskou zprávu (pouze od vybraných lékařů – MUDr. Jíchová, MUDr. Pihrtová, MUDr. Stříbrný). Kromě nich dostanou kolej vládní stipendisté, studenti mezinárodních programů organizovaných VŠE a studenti studijních programů akreditovaných v cizím jazyce v rámci vymezené kapacity. Ubytovat na koleji se naopak nemohou cizí státní příslušníci, kteří nejsou ze států EU nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace.

Mohlo by vás zajímat: