Dojem v prvních pěti minutách je velmi důležitý

4. 7. 2005 | | Kariéra, Rozhovory

O tom, co obnáší práce personalisty ve velké bance a jak se k ní vůbec dostala, vypráví v rozhovoru pro Studentský list absolventka VŠE Lenka Dlouhá.

O tom, co obnáší práce personalisty ve velké bance a jak se k ní vůbec dostala, vypráví v rozhovoru pro Studentský list absolventka VŠE Lenka Dlouhá.

Ukončila jste Vysokou školu ekonomickou. Jaké bylo zaměření vašeho studia?

V roce 2002 jsem ukončila studium na Fakultě podnikohospodářské, obor Podniková ekonomika a management, vedlejší specializace Psychologie a sociologie v řízení firmy.

Jaké byly vaše první profesní kontakty s bankou?

Pracovala jsem v ČSOB na částečný úvazek během školy. Na klientském oddělení jsem začínala jako informátor pro veřejnost a později jsem přešla na práci v zázemí klientského oddělení. Když jsem hledala téma pro svou diplomovou práci, zvítězila personalistika. Oslovila jsem personální oddělení. Vybrala jsem si téma Analýza procesu získávání a výběru zaměstnanců v ČSOB. Musím říct, že mi personalisté vyšli vstříc. V momentě, kdy jsem odevzdala diplomovou práci, mi zazvonil telefon. Konzultant, který se mnou spolupracoval na diplomové práci, mi řekl, že by se mnou chtěl mluvit jeho nadřízený. A tak to začalo – dostala jsem možnost účastnit se výběrového řízení.

Jakou práci vám nabídli?

Nastupovala jsem jako praktikantka a měla jsem se účastnit tréninkového programu pro absolventy, o které se mimo jiné dnes starám. Nastupovala jsem 12. srpna a od září jsem po odchodu kolegyně na mateřskou dovolenou převzala celý program. Bylo to takové hození do vody, ale hodně mi to dalo a hlavně jsem se přesvědčila, že prostor pro získání odpovědných úkolů je vždy, záleží jen na vašem přístupu. Vážím si toho, že i když jsem neměla moc zkušeností, byla mi dána šance a mohla jsem prokázat svoje schopnosti.

Na jaké oblasti se ve vašem útvaru v personální práci zejména zaměřujete?

Zaměřujeme se na přijímání nových zaměstnanců, personální poradenství, rozvoj kariéry zaměstnanců, tedy tréninkové programy pro absolventy škol, interní rozvojové programy, dále na hodnocení zaměstnanců a zaměstnanecký fond. Z něj mohou kolegové-zaměstnanci čerpat různé zaměstnanecké výhody.

Můžete přesněji popsat svou práci?

Zabývám se náborem a výběrem absolventů a přípravou tréninkových adaptačních programů. Zároveň účastníkům našich programů poskytuji podporu a pomoc při hledání jejich budoucího uplatnění v bance. Kromě toho se zabývám spoluprací s vysokými školami a prezentuji naši banku absolventům na nejrůznějších pracovních veletrzích. Částečně se také podílím na sledování našich personálních rezerv.

Co jsou personální rezervy?

Jsou to lidé s vysokým potenciálem, u kterých předpokládáme budoucí rozvoj do středního a vyššího managementu.

Jak probíhá nominace těchto lidí?

Oslovíme naše manažery, aby nominovali úspěšné zaměstnance, kteří mají předpoklady dál se rozvíjet a jsou dle jejich názoru perspektivními kandidáty pro pozice v managementu. Potom tyto kandidáty pozveme do assessment center, kde se vyhodnotí jejich potenciál. Následuje práce v programu, kde zaměstnance školíme, a kde se setkávají s významnými manažery banky a členy představenstva a diskutují s nimi o aktuálních problémech. Pokud se v průběhu programu uvolní pozice vhodná pro tyto kandidáty, je jim nabídnuta.

Jak reagujete na to, když k vám na pohovor přijde osoba, která není ta pravá?

Máte na mysli takový ten první dojem, kdy si člověk řekne – ne, tohoto člověka si v bance nedokážu představit? V tom případě přizvu svého kolegu, abych vyloučila předpojatost, případně zvolím další nestranné metody hodnocení.

Jak velkou roli hraje první dojem?

Vždy je důležitých prvních pět minut, ale nedělám pětiminutové pohovory. Velmi často se mi stává, že pro uchazeče je to první pohovor v životě, takže je velmi stresovaný. Já se snažím navodit takovou atmosféru, abych viděla lidi, jak jednají přirozeně. Už se mi stalo, že mi uchazeč řekl: „Když jsem šel k vám, měl jsem z vás větší strach než ze zubaře. Odcházím a musím říct, že to byl příjemný rozhovor.“ Já se snažím vytvořit atmosféru, ze které vyplyne, že to nebude boj. Hlavní je, aby mi uchazeč ukázal, co v něm je. Hledám to dobré, jak bychom mohli využít jeho potenciál. Ale je pravda, že musíme vybírat a postupně selektovat.

Můžete upřesnit, jaké jazyky se používají v bankovnictví?

Standardem a nezbytnou nutností je výborná znalost angličtiny. U nás probíhá další jazyková výuka, ale u absolventů, kteří nastupují do programu Foxes, požadujeme plynulou komunikaci v cizím jazyce, protože zde jsou již v kontaktu s mezinárodní korporátní klientelou. Angličtina je velmi důležitá, protože většina dokumentů je psaná v angličtině. Další jazyk může být pouze výhodou při jednání se zahraničními partnery.

Pravidelně se účastníte veletrhu pracovních příležitostí Career Days. V čem je pro vás přínosný?

Career Days považuji za ideální možnost, jak studenty komplexně seznámit s našimi pracovními nabídkami. Nedělám však na veletrhu žádné přijímací pohovory. Na druhou stranu musím říci, že když mi studenti posílají životopisy a já vidím jejich přiložené fotografie, některé z nich si vybavím z Career Days. Osobně sice fotografie u životopisů nepožaduji, ale musím přiznat, že jsou obrovskou výhodou. Dokážu si tak žadatele lépe zapamatovat. Obecně k veletrhu můžu říci, že máme zaměstnance, kteří si získali potřebné informace pro nástup do zaměstnání přes Career Days.

Co vás ve škole bavilo?

Já si spíš dneska vzpomínám na to, co mi hodně dalo. Musím přiznat, že některé z těch předmětů nebyly lehké, tedy žádné dávačky. Ale byly to předměty, které mě bavily, především z oblasti personalistiky. Již v průběhu studia mě zajímala personalistika, takže jsem si vybírala především předměty z tohoto oboru. A potom psychologie. Co mi nejvíce dalo, byl asi trénink sociálních a manažerských dovedností, který je stěžejní ve vedlejší specializaci psychologie a sociologie.

Vzpomínáte si, kdo byl vaším přednášejícím?

Přednášejícím byl Stanislav Drdel (dnes Stanislav Háša, pozn. red.). Jeho semináře byly vynikající. Tento kurz byl zaměřen hodně prakticky. Učil nás prezentovat a vyjadřovat své názory, nebát se mluvit před skupinou. Důležité bylo dokázat obhájit i názor, který člověku nebyl vlastní a museli jsme ho podat kolegům tak, aby ho vzali. Myslím, že prezentace a sebeprezentace je to hlavní, co dneska studentům pomáhá najít práci, prosadit se a jít dál. Umět se prodat, je podle mého názoru to nejdůležitější.

Co Vám ve vašem pracovním životě hodně pomohlo?

Čeho si velmi cením, bylo absolvování manažerské informatiky. Ta sice úplně přímo nesouvisí s personalistikou, byla však velkou zkušeností, kterou v současné době velmi využívám. Nyní mám na starost databázi personálních rezerv, kterou vedeme v Accessu, a kterou jsem sama vytvářela.

Co můžete doporučit studentům, kteří studují na naší škole?

Pokud mám mluvit o specializacích, myslím si, že jejich výběr není až tak rozhodující, ale zvlášť je dobré zaměřit se na to, jaké budou mít předměty praktické využití. Například pokud chcete dělat analytika, měl byste absolvovat finanční analýzu a účetnictví. Pak je ideální je studovat do co největší hloubky. Také je samozřejmě praktická znalost počítačů. Obrovskou a asi i jednou z nejdůležitějších schopností, kterou je možné využít, je slovní prezentace. Umět prodat svoje schopnosti a nebát se mluvit před lidmi. A samozřejmě jazyky.

Co děláte ve svém volném čase, sportujete?

Přiznám se, že sporty nejsou mojí nejsilnější stránkou, i když miluji tanec. Moje velká záliba je pěstování bylinek, sbírání nejrůznějších druhů čaje a čtení.

Máte nějakou oblíbenou čajovnu?

Jedna má oblíbená není daleko od školy. Kousíček za Husitskou je čajovna U Vystřelenýho oka.

Mohlo by vás zajímat: