Doktorské studium je v soukromém sektoru otázkou prestiže

4. 5. 2011 | | Nezařazené

Termín odevzdání přihlášky na doktorské studium se blíží. Pokud se
chcete uplatnit v akademickém prostředí, doktorský titul vám poslouží
jako odrazový můstek.

Zájemci o doktorské studium na VŠE musí podat přihlášku do
15. května. Zatímco od absolventů s titulem PhD. se očekává, že se
vydají na vědeckou dráhu, uchazeči o práci v soukromém sektoru by měli
vsadit spíše na postgraduální studium.

„V akademickém prostředí je doktorské studium kvalifikační
nezbytností, zatímco ve firmě jde spíše o prestižní záležitost,“
říká garant doktorského programu Účetnictví a finanční řízení
podniku na Fakultě financí a účetnictví (FFÚ) profesor Miloslav Janhuba.
„Doktorské studium často lidé zaměňují s postgraduálním a rozdíl je
přitom velký. Postgraduál je pro lidi z praxe, kteří chtějí rozšířit
svoje znalosti. Účastníci si ho hradí a nezískávají žádný titul,“
vysvětluje profesor Janhuba. „Doktorské studium je zakončeno vědeckým
doktorátem. Už jen z názvu vyplývá, že je toto studium určeno pro ty,
kteří se chtějí věnovat vědě.“

Stipendium leckdy nestačí Fakulty nabízí v průměru
okolo osmi doktorandských míst na studijní obor. Doktorand musí absolvovat
několik předmětů, vyučovat dvě až čtyři hodiny týdně a publikovat
odborné články.

Prezenční forma studia trvá tři roky a studenti by se měli věnovat
pouze vědě. Získávají za to stipendium ve výši okolo sedmi tisíc korun
měsíčně. Většina doktorandů přiznává, že tato částka leckdy
nestačí ani na pokrytí měsíčních nákladů na život v Praze. Někteří
proto pracují na plné úvazky.

Motivy ke studiu se různí, někteří chtějí jen pokračovat ve studiu,
jiné láká výuka. „Je to úžasná příležitost vyzkoušet si vedení
výuky, to mě na tom baví,“ říká doktorand Miroslav Hálek. „Ale
studium by šlo zefektivnit. Celoškolsky povinné předměty Ekonomie a
Filosofie a metodologie vědy jsou přežitky z minulosti. Raději bychom více
prohlubovali znalosti v našem oboru,“ připouští oslovení doktorandi
z FFÚ.

Zkoušky jsou formalita U odborné části přijímací
zkoušky na doktorské studium se předpokládájí znalosti v rozsahu státní
zkoušky a hodnotí se zájem kandidáta o studium. Tato část je na všech
fakultách stejná, ale každá fakulta si sama určuje požadavky na znalost
cizích jazyků. Na některých fakultách je zkouška jen z jednoho jazyka,
někde vyžadují dva. Národohospodářská fakulta jazykovou zkoušku
nevyžaduje, ale odborná část se vede v angličtině.

Studenti doktorského studia Lenka Nováková a Miroslav Hálek se shodují,
že přijímací zkoušky nejsou o vyřazování uchazečů, ale jde spíše
o formalitu. To potvrzuje i profesor Janhuba: „ Jen málokdy někoho
nepřijmeme, v první polovině devadesátých let studenti často ztroskotali
na neznalosti cizího jazyka, dnes už se to nestává.“

Mohlo by vás zajímat: