Dopis Miroslava Ševčíka ml. k platnosti mandátu Petra Mazoucha

5. 11. 2005 | | Názory

Vážení kolegové, dovolte mi, abych Vám nejprve oznámil, že jsem dne 6. září 2005 úspěšně obhájil svou diplomovou práci. Tímto dnem jsem řádně ukončil studium na Vysoké škole ekonomické. V žádném případě nezpochybňuji zánik mého mandátu v AS VŠE. Udivuje mě však, že se v tomto případě neměří stejným metrem i kolegovi Mazouchovi, který ukončil studium taktéž obhájením diplomové práce dne 20. září 2005.

Dopis bývalého akademického senátora Miroslava Ševčíka ml. pro Akademický senát VŠE k případu platnosti mandátu Petra Mazoucha

V Praze dne 21. 9. 2005

Vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vám nejprve oznámil, že jsem dne 6. září 2005 úspěšně obhájil svou diplomovou práci, čímž jsem splnil svou poslední část státní závěrečné zkoušky. Tímto dnem (dle § 55, odst. 1, věta druhá zákona o VŠ) jsem řádně ukončil studium na Vysoké škole ekonomické. Dále Vám sděluji, že jsem dne 20. 9. 2005 uspěl v přijímacím řízení na doktorské studium FFÚ a dnem zápisu (dne 21. 9. 2005) jsem se opět stal studentem doktorského studia VŠE. Jsem si vědom pozbytí platnosti mého mandátu v AS VŠE (resp. členství v akademické obci – právě během výše zmíněného mezidobí, jakožto podmínky nutné, pro členství v AS VŠE) právě okamžikem splnění poslední části státní závěrečné zkoušky – tedy úspěšnou obhajobou diplomové práce.

V žádném případě tedy nezpochybňuji zánik mého mandátu v AS VŠE. Naopak jsem se dozvěděl, že někteří tuto skutečnost v této předvolební době vítají a zánik mého mandátu jen potvrzují.

Udivuje mě však, že se v tomto případě neměří stejným metrem i kolegovi Mazouchovi, který ukončil studium taktéž obhájením diplomové práce dne 20.9.2005. Domnívám se, že v tento den ukončil studium na VŠE a taktéž mu zaniklo členství v akademické obci a mandát v senátu AS VŠE. Kolega Mazouch byl poté připuštěn k přijímacímu řízení na doktorandské studium, které úspěšně složil. Ten samý den (20. 9. 2005) mi přibližně v 9.00 hodin (přijímací řízení začalo v 8.00 hodin) osobně sdělil, že úspěšně složil přijímací řízení a je přijat ke studiu – zřejmě na obhajobu svého trvajícího mandátu v AS VŠE.

Vážení senátoři, dovolte mi, abych vznesl zásadní námitky k těmto skutečnostem:

Tedy:

Podle zákona o vysokých školách (§ 44) se vysokoškolské vzdělání získává zásadně studiem v rámci studijních programů, přičemž studium ve studijním programu se řádně ukončuje dnem, kdy byla vykonána státní závěrečná zkouška nebo její poslední část (§ 55 odst. 1).

Dovoluji se dokonce domnívat, že obhajoba diplomové práce Petra Mazoucha je neplatná, jelikož nebyla vykonána včas, tj. v termínu stanoveném pro plnění těchto studijních povinností. Studijní a zkušební řád VŠE totiž ve svém článku 5 stanoví, že období pro konání zkoušek a udělování zápočtů je výhradní pravomocí rektora. V harmonogramu výuky a zkoušek na LS 2004/2005 je stanoveno, že státní zkoušky z hlavní specializace mohou být skládány v termínu od 1. – 17. 6. 2005 a dále od 1. 9. – 16. 9. 2005. Z toho jednoznačně vyplývá, že osoba, která studentu Mazouchovi umožnila skládat část státní závěrečné zkoušky, porušila studijní předpisy a SaZŘ VŠE.

Výše popsané skutečnosti považuji za manipulace, které nejsou hodné akademického prostředí a bezpochyby jsou spjaté s nadcházejícími volbami rektora. Proto Vám přeji pevné nervy a především racionální úsudek (tentokráte mám však na mysli to nejlepší pro VŠE) při schvalování návrhu kandidáta na rektora. Velmi mě mrzí, že se musím pro tento okamžik rozloučit takto nepříjemným způsobem.

S veškerou úctou ke všem zúčastněným i k vám

Miroslav Ševčík ml.

Mohlo by vás zajímat: