Dopis prof. Holmana k jeho odvolání z výuky MIE

23. 10. 2002 | | Názory, Zprávy ze školy

Vážení členové akademického senátu, obracím se na Vás ve věci mého vyloučení z výuky ekonomie. Jsem profesorem v oboru ekonomická teorie a dlouhá léta učím na naší škole ekonomii. Napsal jsem pro ni dvě učebnice. O mé přednášky byl mezi studenty vždy zájem. V letošním roce jsem dostal více než 300 dopisů od svých studentů, kde mně píší, že by chtěli u mne studovat ekonomii. Dopisy mohu předložit.

Akademickému senátu fakulty národohospodářské

V Praze dne 23. 10. 2002

Vážení členové akademického senátu,

obracím se na Vás ve věci mého vyloučení z výuky ekonomie. Jsem profesorem v oboru ekonomická teorie a dlouhá léta učím na naší škole ekonomii. Napsal jsem pro ni dvě učebnice. O mé přednášky byl mezi studenty vždy zájem. V letošním roce jsem dostal více než 300 dopisů od svých studentů, kde mně píší, že by chtěli u mne studovat ekonomii. Dopisy mohu předložit.

V průběhu tohoto semestru jsem byl děkanem naší fakulty odvolán z výuky mikroekonomie, kde mám přihlášeno 450 studentů. Pan děkan mně zakázal tento předmět učit s odůvodněním, že nerespektuji materiál standardy výuky ekonomie. Panu děkanovi nestačilo mé prohlášení, že z těchto standardů vycházím pouze rámcově. Moji studenti, jak asi víte, vyjádřili svou nespokojenost odchodem z auly a sepsáním petice, požadující mé navrácení do výuky, kterou podepsalo 376 studentů.

Vážení členové akademického senátu, prosím Vás, abyste se vyjádřili k oprávněnosti kroku pana děkana. Materiál standardy výuky nebyl vydán jako vnitřní předpis školy ani fakulty. Podotýkám, že je natolik podrobný, že neumožňuje učiteli postupovat ve výuce podle vlastní koncepce. Ze zápisu posledního jednání Akreditační komise VŠE vyplývá, že materiál standardy výuky ekonomie není součástí akreditačního spisu. To bylo potvrzeno i paní rektorkou na jednání dne 16. 10. 2002. Domnívám se, že pan děkan svým rozhodnutím porušil pracovní právo i vysokoškolský zákon ve věci akademických svobod.

Vážení členové akademického senátu, zasaďte se prosím o to, abych mohl opět učit ekonomii a aby bylo naplněno právo studentů vybrat si učitele, u kterého chtějí studovat. Toto právo jim zaručuje vysokoškolský zákon.

Děkuji Vám

prof. Ing. Robert Holman, CSc.

Na vědomí: děkanovi fakulty národohospodářské

Mohlo by vás zajímat: