Došly vám kredity? Požádejte o ně děkana nebo si je kupte

26. 5. 2015 | | Zprávy ze školy ECTS

Nemáte dostatek kreditových poukázek, ale potřebujete ještě zvládnout několik posledních zkoušek? Je tu šance, jak problém vyřešit. Na většině fakult se se tato záležitost zařizuje přes ISIS, na Národohospodářské fakultě (NF) stačí najít studenta, kterému poukázky naopak zbyly, a přesvědčit ho, aby vám je „věnoval“.

Jak zjistil iList, proces probíhá na většině fakult téměř totožně. Přidělování kreditů je „delikátní záležitostí, která slouží většinou jako poslední instance umožňující zohlednit okolnosti studia
před samotným vyloučením. Často až v rámci odvolacího řízení,“ uvádí proděkan pro pedagogiku z Fakulty mezinárodních vztahů (FMV) Pavel Hnát. Žádá-li student o přidání kreditů, musí vyplnit písemnou žádost v ISIS. Kontaktní osobou na všech fakultách je příslušná studijní referentka.

Proděkanka Dana Dvořáková z Fakulty financí a účetnictví (FFÚ) dodává: „Studijní referentka obsah žádosti prověří, doplní o případné důležité údaje a podklady, napíše komentář k žádosti a postoupí ji proděkanovi pro studijní a pedagogickou činnost.“ Ten následně rozhoduje o tom, zda žádosti vyhoví, či nikoli. Stejně tak se děje na Fakultě informatiky a statistiky (FIS). Na FMV rozhoduje primárně
děkan, na Fakultě podnikohospodářské (FPH) rovněž, v zastoupení pak proděkan pro pedagogiku.

Objektivní důvod lze zvážit

Student ve své ISIS žádosti zdůvodňuje, proč by mu kredity měly být přidány. Každý případ se posuzuje individuálně. „Studentovi mohou pomoci objektivně doložené zdůvodnění žádosti a průběh studia, ze kterého je patrné, že se studiu věnuje a nedosahuje stabilně téměř ve všech předmětech hodnocení Dobře, Nedostavil se či Nevyhověl,“ říká Dvořáková. Hnát upřesňuje: „Na FMV se kredity obvykle přidávají pouze ve vyšších ročnících, jen jednou a v omezené výši. Rozhodujícím faktorem tak často bývá počet potřebných kreditů a pravděpodobnost úspěšného dokončení studia.“ Proděkani rovněž zdůrazňují fakt, že kvůli mezinárodně uznávaným pravidlům ECTS nelze přidávat velké množství kreditů, což opět více či méně platí na všech fakultách.

Na otázky týkající se počtu podaných a kladně vyřízených žádostí dotazovaní reagovali zdrženlivěji. Proděkanka Hana Mikovcová z FPH uvádí, že přesný počet si ona sama neeviduje, nicméně nějaké žádosti se objeví v každém semestru. Podle jejích slov prvním žádostem o přidání kreditů fakulta zpravidla vyhoví. Dvořáková pak každou žádost pečlivě zvažuje, ve zdůvodněných případech se snaží vyhovět. Studijní referentka Iva Hudcová z FIS doplňuje, že v poslední době měla takové žádosti tři, všem bylo vyhověno.

Národohospodáři to mají jinak

Úplně jiná pravidla platí na NF. Do hry nevstupuje děkan ani proděkani, každý si svůj „kreditový účet“ spravuje sám. Student, kterému zbudou kreditové poukázky, je může převést studentovi, jemuž chybí. Fakulta tento systém odůvodňuje tím, že je transparentní a že lepší studenti takto můžou „pomáhat“ studentům horším. Pro studenty, kteří nastoupili do prváku až od roku 2014/15, ale tento systém již platit nebude. iList žádal zástupce fakulty o vysvětlení, zatím jej ovšem nezískal.

Podrobnosti k současnému systému převádění kreditů na NF najdete zde: Mladí studenti z páté fakulty už volné poukázky neprodají. Změnila se vyhláška

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by vás zajímat: