Dotace dostanou přímo studenti

29. 12. 2004 | | Nezařazené

Ke schválení nového dotování ubytování a stravování chybí už jen podpis ministryně školství. Platit mají od příštího září. Zatímco dříve připadla celá dotace na ubytování a stravování vysokým školám, v budoucnu se její část na ubytování rozdělí formou stipendia přímo studentům.Výsledkem jednání mezi ministerstvem školství, Radou vysokých škol a kvestory je tak zvýšení počtu dotovaných studentů ze 72 na přibližně 96 tisíc.

Ke schválení nového dotování ubytování a stravování chybí už jen podpis ministryně školství. Platit mají od příštího září.

Zatímco dříve připadla celá dotace na ubytování a stravování vysokým školám, v budoucnu se její část na ubytování rozdělí formou stipendia přímo studentům.Výsledkem jednání mezi ministerstvem školství, Radou vysokých škol a kvestory je tak zvýšení počtu dotovaných studentů ze 72 na přibližně 96 tisíc. Příspěvek se sníží z dosavadních 8800 na přibližně 6600 korun na osobu.

Doposud byla velikost dotace vysokým školám odvozena od počtu lůžek na kolejích a počtu vydaných jídel. Podle nových pravidel však bude poskytována všem posluchačům prezenčního studia splňujícím schválená kritéria bez ohledu na to, zda bydlí na koleji.

Předpokladem pro udělení stipendia je studium v prvním studijním programu nebo programu na něj navazujícím a nepřekročení standardní délky studia. Nemá tak na něj nárok student, který byl vyloučen nebo studium již jednou sám ukončil. Další podmínkou je státní občanství České republiky, členského státu Evropské unie nebo Islandu, Norska a Lichtenštejnska. Stipendium nedostanou také ti studenti, kteří mají trvalý pobyt v obci nebo okrese, v němž se nachází jejich fakulta.

Jak to bude s výplatou stipendií na VŠE upřesnil kvestor Jiří Kříž: „Kolejní stipendia budou vyplácena několikrát v roce. Vždy bude nutné prokázat nárok studenta za rozhodné období,“ uvedl. Změna výše uvedených kritérií pro rozdělování dotací je v kompetenci jednotlivých vysokých škol. Ty je mohou buď převzít, nebo přizpůsobit svým potřebám. „Předpokládám, že ze začátku nebude účelné kritéria měnit. Nevylučuji však, že je po získání zkušeností změníme, aby škole více vyhovovala,“ dodal Kříž.

Na možné negativní důsledky reformy upozornil Richard Gažo, předseda Kolejní komise Akademického senátu. „Jednotná dotace na ubytování a stravování umožňovala krýt ztráty stravovacích zařízení. To při novém systému nebude možné,“ řekl. „Cena na jedno jídlo by tak mohla vzrůst až o deset korun.“ Každé stipendium ze státního rozpočtu se navíc započítává do příjmu rodiny, takže sociálně slabší studenti mohou ztratit nárok na státní příspěvky.

Mohlo by vás zajímat: