Dříve mohla bakalářky smést povodeň

9. 1. 2019 | | Zprávy ze školy Skladovani bakalarky vol. 2

Ze zákona O vysokých školách vyplývá, že kvalifikační práce musí být veřejně dostupné. Na Vysoké škole ekonomické (VŠE) do nich může každý zájemce online kdykoliv nahlédnout prostřednictvím online Databáze kvalifikačních prací VŠE. Před inovativními online databázemi však existovaly archivy, které překypovaly pracemi a podléhaly externím vlivům.

O možnosti skladování tisíců dokumentů v nehmatatelném prostoru internetu nikdo nepochybuje. Málokoho ale napadne, jak probíhala skladování prací před rokem 2006, kdy se práce musely povinně odevzdávat ve fyzické podobě. Kam se všechny bakalářské a diplomové práce vešly? Jelikož se podle zákona musejí uchovávat po dobu dvaceti let, tak v době před rokem 2006 posloužily těmto účelům velké archivy.  „VŠE má v současné době několik archivů, a to zde na VŠE, na kolejích VŠE a na Točné,“ vysvětluje Jaroslava Eislerová, vedoucí Právního oddělení. Je nutné doplnit, že některé starší práce jsou stále uchované na katedrách, ačkoliv běžně se po uplynutí doby dvaceti let všechny práce skartovaly. Doba před zavedením online databáze s sebou nesla jiné problémy než spadnutí serveru. „Některé práce byly během povodních v roce 2002 zničeny,“ doplňuje Eislerová.

V knihovně dnes již žádné práce nenajdete. „Část prací, které se do knihovny dostaly, byly v roce 2008 předány z knihovny do archivu, celkem to bylo necelých deset tisíc kusů,“ vysvětluje Václav Šubrta, ředitel Centra informačních a knihovnických služeb. Tyto práce jsou v souborném katalogu VŠE označeny jako „Vyřazeno do archivu“.

Každý ze studentů ekonomky nejednou zabrousil do složky Závěrečné práce na VŠE, kde si dohledal jakoukoliv kvalifikační práci, která byla na VŠE bez ohledu na úspěch obhajoby odevzdána. Povinnost dostupnosti veškerých prací je totiž zanesena v zákoně O vysokých školách, konkrétně v článku 47b. Práce jsou přístupné v Souborném katalogu VŠE, v systému InSIS, v Databázi VŠKP VŠE a v národním registru VŠKP theses.cz.

Mohlo by vás zajímat: