DS&BI Academy VŠE ukazuje, jak by měla výuka na vysoké škole probíhat

16. 12. 2017 | | Zprávy ze školy DS BI Academy

Od podzimu Katedra informačních technologií na Fakultě informatiky a statistiky (FIS) společně s xPORTem a spolkem 4FIS spustila Data Science and Business Intelligence Academy VŠE (DS&BI Academy VŠE). Akademie je zaměřena na přípravu DS a BI specialistů, především analytiků, konzultantů a vývojářů a probíhá nad rámec standardní výuky. Jak takový den na akademii vypadá?

Je před třetí hodinou odpoledne a já přicházím do zasedací místnosti Fakulty informatiky a statistiky, kam se se mnou trousí další studenti DS&BI Academy VŠE. Povídají si, smějí se. Panuje tu pohodová a uvolněná atmosféra, i když pět hodin učení je teprve před nimi. Celkem v akademii studuje šestnáct studentů a semináře vedou odborníci z praxe. Tématem dnešního dne je modelování, návrh dimenzí a ukazatelů, jejich charakteristik a vzájemných vztahů. Přednášet budou zaměstnanci firmy Solitea, která vyvíjí účetní programy a informační, ekonomické i pokladní systémy. Rovněž se také stará o jejich implementaci a kompletní podporu.

Přednáška začíná představením zmiňované firmy. Následná teoretická část týkající se BI se odvíjí od znalostí studentů v místnosti (jeden z požadavků přijetí do DS&BI Academy VŠE bylo absolvování předepsaných kurzů, pozn. red.). Přednášející ze Solitey prochází základy ohledně sestavování reportů, problémy, které mohou nastat, a řešení Business Intelligence v celém projektu. V případě, že student něčemu nerozumí, zeptá se. Během výkladu se také přednášející ujišťuje, že pojmy účastníci akademie ovládají.

Ze studentů se na okamžik stali architekti

Zajímavější část ale v zápětí následuje. Začíná „Hra na architekta“.  Studenti od začátku sedí v týmech po čtyřech lidech. Při hře každá skupina dostane jiný obrázek architektury Business Intelligence. Následně musí před ostatními obhájit, že struktura BI je správná. Pokud si tým myslí, že v návrhu nějaká zásadní část chybí, mohou obrázek dokreslit. Kromě toho se mají zamyslet nad tím, v jakém podniku by se daný systém mohl použít.  Na přípravu má každý tým deset minut.

V místnosti se ihned rozproudí diskuze. A já mám najednou pocit, že jsem na ideálním cvičení. Takhle jsem si přesně představovala výuku na vysoké škole, když jsem studovala střední školu. Týmy diskutují své nápady. Když nevědí, zeptají se na detaily přednášejícího. Po uplynutí času přichází první tým se svou prezentací. Obhajoba jejich systému trvá přibližně deset minut. Zaměstnanci Solitey se snaží studenty doplňujícími otázkami posunout k alternativním řešení, případně je upozornit na další nesrovnalosti a rizika. Následně ostatní týmy musí najít další nesrovnalosti a neduhy navrženého systému.

Studenti tak společně diskutují nad strukturou Business Intelligence ve zdravotnictví, bankách, ale také v malých společnostech. Využívají tak všechny znalosti, které získali během studia na Fakultě informatiky a statistiky. Po dvou hodinách je čeká pauza. V místnosti nechybí káva, dorty nebo chlebíčky. Když se ale zaposlouchám, slyším, že studenti i ve volné chvíli diskutují právě proběhlé prezentace, případně domácí úkoly, které na konci každého „sezení“ dostávají. Je vidět, že studium na akademii účastníky baví. Musím uznat, že i mě velmi zaujalo. A to o Business Intelligence vím jen absolutní základy.

Pilotní DS&BI Academy VŠE začala v říjnu 2017 a končí v dubnu 2018. Po úspěšném absolvování budou posluchači znát základní principy Data Science a Business Intelligence, budou schopni navrhnout a reálně implementovat kompletní řešení BI (od business analýzy, přes dimenzionální modelování, modelování a implementaci datové skladu a datových pump, až k implementaci navržených aplikací). Úspěšní absolventi akademie obdrží šest kreditů do svého studijního programu a certifikát o absolvování. Výuku vedou odborníci z Adastry, Solitea Business Solutions, KPMG, Dolphin Consulting, Komixu, INEKON SYSTEMS, Billigence, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze nebo Microsoftu (Microsoft zabezpečuje infrastrukturu akademie, pozn.red.).

Foto: Kristýna Kantková, Martin Potančok

Mohlo by vás zajímat: