Dubnové akce a krátce

27. 3. 2007 | | Zprávy ze školy

Den otevřených dveří pro zájemce o studijní program „International Business – Central European Business Realities” se koná 29. března v Rajské budově. Uzávěrka přihlášek do nového oboru „Arts Management“ Fakulty podnikohospodářské je 31. března (bakaláři). Osmý ročník Studentského plesu se koná 1. dubna.

Krátce

Den otevřených dveří pro zájemce o studijní program „International Business – Central European Business Realities” se koná 29. března v Rajské budově v místnosti 539. Studium probíhá v angličtině a orientuje se na specifika podnikatelského prostředí Střední Evropy. Více informací na ozs.vse.cz.

Uzávěrka přihlášek do nového oboru „Arts Management“ Fakulty podnikohospodářské je 31. března pro bakalářský studijní obor v prezenční formě výuky a 30. dubna pro navazující magisterský studijní obor v kombinované formě výuky. Studium bude zaměřeno na získání praktických znalostí a dovedností manažerského a ekonomického typu s uplatněním v oblasti kultury.

Studenti, kteří mají zájem o stáž v Mezinárodním sekretariátu NATO, se mohou od 26. března do 26. června přihlašovat na stránkách instituce. Mezi základní požadavky patří věk nad 21 let, alespoň dva roky studia na vysoké škole a znalost angličtiny a francouzštiny. Bližší info najdete na http://www.nato.int/structur/interns/index.html.

Medaile Aloise Rašína za rok 2007 byla předána prof. Dr. Ing. Jiřímu Kostovi, DrSc., významnému českému ekonomovi. Profesor Kosta, pocházející z pražské židovské rodiny, si prošel Terezínem a přežil Osvětim. Později byl ale znovu pronásledován, tentokrát komunisty. Od poloviny 50. let vyučoval ekonomii, později byl aktivní v “pražském jaru”, a tak byl nucen emigrovat. V letech 1971 až 1987 působil jako profesor ekonomie na frankfurtské univerzitě. Po roce 1989 se aktivně účastnil diskuse o transformaci naší ekonomiky.

Akce

Dne 14. března uspořádala organizace Young Business and Professional Women na VŠE workshop s názvem Mentoring, networking and you. Cílem akce bylo seznámit studenty s organizací YBPW a jejím mentoring programem, který právě v České republice startuje. S obsahem a pravidly mentoringu studenty seznámila Heidi Gross, vedoucí mentoring programu v BPW Germany a hostem byla i paní Zdenka Holcmanová, prezidentka Asociace podnikatelek a manažerek ČR. Další workshop se stejnou tématikou bude následovat dne 18. dubna 2007. Registrace je možná na emailu youngbpw@gmail.com.

Univerzita Karla-Franze Graz a Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při Národohospodářská faktulta VŠE zvou na letní školu o energetických systémech v Rakousku a České republice. Jedná se o mimosemestrální kurs vedený v anglickém jazyce (studenti získají 5 ECTS). Bilaterální škola je určena pro 10 českých a 10 rakouských studentů, kteří mají za sebou minimálně 2 roky studia. Letní škola proběhne v Grazu (Štýrském Hradci) od 10. do 16. června 2007. Studenti zaplatí malý motivační příspěvek ve výši 1 000 Kč. Přihlášku prosím zasílejte na hlinenska@ieep.cz.

Osmý ročník Studentského plesu se koná 1. dubna 2007 od 20 hodin v Národním domě na Smíchově a klubu Futurum. V pěti sálech je pro připraven bohatý program: k tanci i poslechu zahrají Big Band Josefa Hlavsy a další. V klubu Futurum rozproudí krev v žilách kapely Napapíře, Prohrála v kartách a Lenny Kravitz Revival. Vstupenky za 300 korun na stání a 350 na sezení jsou v předprodeji od 19. března 2007 na těchto místech: vestibul Staré budovy Vysoké školy ekonomické – Žižkov; kancelář ELSA Praha – Právnická fakulta UK, místnost č.32. Ples pořádají AEGEE-Praha a ELSA Praha.

Mohlo by vás zajímat: