Škola přijala o dvacet procent více studentů

26. 11. 2001 | | Nezařazené

Šest set čtyřicet studentů navíc v porovnání s minulým školním rokem přijala letos Vysoká škola ekonomická. Toto číslo představuje dvacetiprocentní nárůst. Celkově se počet studentů VŠE zvýšil přibližně o jedno procento.

Šest set čtyřicet studentů navíc v porovnání s minulým školním rokem přijala letos Vysoká škola ekonomická. Toto číslo představuje dvacetiprocentní nárůst. Celkově se počet studentů VŠE zvýšil přibližně o jedno procento, tj. o cca sto padesát studentů. Prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost doc. Zadražilová uvedla na zářijovém zasedání Akademického senátu, že dle průběžných zjištění se ke studiu zapsalo 78 % (tzn. 2870 z 3759) přijatých uchazečů s tím, že přesná čísla budou známa na začátku listopadu.

V minulém školním roce studovalo na této škole v bakalářských a magisterských programech 13 380 studentů. I přes celkový dvouprocentní pokles stavu studentů oproti roku 1999, překročila loni VŠE povolený nárůst počtu studentů daný rozpočtovými pravidly Ministerstva školství o více než 700 studentů. Vedení ospravedlňovalo tento přírůstek tím, že ve školním roku 1999/2000 VŠE přijímala studenty pouze do pětiletých magisterských programů, kdebyl ministerstvem povolen maximálně pětiprocentní nárůst.

Nejnovější údaje o počtech studentů na VŠE budou zveřejněny na iLISTu ihned poté, co budou k dispozici.

Mohlo by vás zajímat: