Dvě stě hodin práce se vyplatilo. Co obnášela soutěž v analýze akcií?

9. 2. 2015 | | Kariéra, Rozhovory

Národní kolo globální soutěže CFA Research Challenge bylo letos pro
studenty ekonomky úspěšné. Oba týmy z VŠE postoupily do druhého kola a
následně obsadily druhé a třetí místo.

Jak soutěž probíhala a co obnášela příprava, odpověděl v rozhovoru
pro iList.cz jeden z členů druhého českého nejlepšího týmu Radim
Fišer, který studuje na Fakultě financí a účetnictví.

Čemu jste se přesně v rámci soutěže věnovali?

Ve školním kole jsme prezentovali prvotní analýzu firmy Pegas Nonwovens
a postoupili v konkurenci dalších třech týmů. Pro postup do národního
finálového kola náš tým ve složení Filip Šperňák, Eliška
Macháčková a Richard Ďurčík provedl detailní strategickou analýzu
odvětví netkaných textilií a na základě toho bylo provedeno ocenění
společnosti Pegas Nonwovens SA. Cílem bylo vytvořit desetistránkový report,
jehož rozsah se v našem případě vyšplhal na 36 stran včetně
příloh.

Kolik času vám tento projekt zabral?

Každý jsme soutěži věnovali dvě stě hodin práce. V tom je zahrnuto
vytvoření projektového plánu, vlastní provedení analýzy, vytvoření
oceňovacího modelu, tvorba reportu a závěrečná prezentace. Samotné
finále soutěže si vyžadovalo dvoutýdenní přípravu prezentace z hlediska
grafiky i mluveného slova.

Můžeš podrobněji popsat, jak celá soutěž
probíhala?

Pro účast jsem se rozhodnul půl roku před jejím zahájením a vybral
jsem si členy týmu. Hned na začátku semestru jsme si stanovili jasné cíle,
rozdělili práci a vytvořili harmonogram týmových schůzek. Samozřejmostí
byly pravidelné schůzky jednou týdně, na kterých jsme probírali postup
prací na ocenění. Abychom se odlišili od ostatních týmů, udělali jsme si
pečlivou analýzu naší konkurence a stanovili si společnou metodiku práce.
Naším cílem bylo vytvořit konzistentní ocenění, které začínalo
strategickou analýzou odvětví, pokračovalo finanční analýzou podniku a
poté končilo samotným oceňovacím modelem.

Pomohly znalosti ze školy i zkušenost z praxe

Stačily vašemu týmu znalosti z předmětů na VŠE nebo jste si
museli ještě něco dostudovat?

Studium na Fakultě financí a učetnictví nám poskytlo potřebný základ
pro provedení analýzy a ocenění společnosti. Velkým přínosem pro nás
byly přednášky pana profesora Miloše Maříka, vedoucího katedry financí
a oceňování podniku, a diskuze na téma ocenění nehmotných složek majetku
s panem Pavlem Svačinou, který je jedním z předních českých expertů
na oceňování nehmotného majetku.

Který kurz z VŠE byl podle tebe ke zvládnutí soutěže
nejužitečnější?

Samotné provedení analýzy by nebylo možné provést bez základních
znalostí, které nám poskytl předmět Základy oceňování podniku I.
(1FP405). Pro efektivní řízení týmové práce byly nezbytné znalosti
získané v předmětu Řízení projektů IS/ICT (4IT414).

Potřeboval jsi osobně před soutěží nějakou speciální
přípravu, například stáže nebo zaměstnání?

V samotném ocenění nám pomohly znalosti získané z několika stáží.
Osobně jsem pracoval v KPMG Česká republika v oddělení Management
Consultingu jako Business Analyst pod Davidem Slánským. Zde jsem se naučil
tvořit prezentace a zlepšil své znalosti projektového řízení.
Momentálně pracuji v Unileveru v oddělení  Consumer & Market
Insights jako internista. Moji kolegové z týmu mají zkušenosti z McKinsey,
GE Money Bank, České spořitelny či z ministerstva financí.

Foto: Archiv Radima Fišera

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by vás zajímat: