Ekonomické predmety sú stále najväčším postrachom študentov

23. 6. 2014 | | Zprávy ze školy

Všeobecne najťažšími predmetmi na VŠE ostávajú tie ekonomické,
najmä z Fakulty podnikohospodárskej (FPH). Úplne najťažším bol
v minulom semestri kurz Konsolidovaná účtovná závierka z Fakulty
financií a účtovníctva (FFÚ), ktorý spravilo len necelých 50 percent
študentov. Najľahšia zostáva Fakulta medzinárodných vzťahov (FMV). Na
škole nebol predmet, ktorý by úspešne ukončili všetci.

Najťažší kurz z letného semestra 2012/13 Mikroekonómia II sa
v rebríčku najhorších predmetov neobjavil. Na druhú stranu, iné kurzy so
spoločnou tematikou ekonómia ostávajú. Najmä na FPH. Ďalšími strašiakmi
sú Účtovníctvo I z FFÚ, na FMV Geoekonomika či Medzinárodná ekonómia.
Študentom na Fakulte informatiky a štatistiky(FIS) robili problémy kurzy
Podniková ekonomika a Matematika pre ekonómov. Na Národohospodárskej fakulte
(NF) Matematika pre ekonómov I.

„Dávačky“ ponúka každá fakulta

Celkovo najvyššiu úspešnosť 99,7 percent mal predmet z FPH Management
kvality, environmentu a bezpečnosti. Druhým najľahším bol kurz Spotrebné
chovanie. Na FFÚ patrila medzi najjednoduchšie Finančná analýza a
plánovanie podniku. Na FMV 99,4 percent študentov úspešne absolvovalo
Medzinárodné bezpečnostné vzťahy, o niečo menej anglický predmet
Problematika multikultúrnej komunikácie. Na Fakulte informatiky a štatistiky
(FIS) patrila k „dávačkám“ Hospodárska a sociálna štatistika a
Podnikové informačné systémy. Študentom NF išli najlepšie Politické
ideológie či Sociológia pre ekonómov. Najviac jednotiek dostali študenti
v predmete Trestná činnosť v ekonomike z FMV. Pri najťažších
predmetoch je pomer jednotiek nižší ako 2 percentá.

Bez pravidelnej prípravy to nejde

Garanti ekonomických predmetov sa zhodujú, že problém je v podcenení
predmetu. „Sú to predmety s vyššou mierou abstrakcie a študentom robí
problém práve vysvetľovanie teoretických postupov,“ uvádza profesor
Robert Holman. Garantka Mikroekonómie I Lubomíra Breňová súčasne dodáva,
že ekonómia chce čas, pretože jej treba poriadne porozumieť. Vyžaduje
pravidelnú prípravu a účasť na prednáškach a cvičeniach. Ďalší
vyučujúci spomínajú nedostatočnú znalosť matematiky. Podobne vysvetľuje
neúspech štvrtiny študentov Medzinárodnej ekonómie na FMV jej garant Pavel
Neumann. „Látku je treba detailne preštudovať s dobrým porozuměním
jednotlivých súvislostí a väzieb. V teste, kde je nutné rýchlo reagovať,
sa ukáže, kto veci pochopil,“ vysvetľuje Neumann.V budúc­nosti by mal
byť k predmetu povinne zavedený seminár.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by vás zajímat: