Emeritní rektor Hindls získal ocenění Nejlepší pedagogický pracovník

12. 2. 2017 | | Zprávy ze školy Hindls

Společnost Siemens Česká republika již podevatenácté ocenila talentované studenty, mladé vědce a vysokoškolské pedagogy. Mezi oceněnými je emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) Richard Hindls. Stal se vítězem Ceny Wernera von Siemense v kategorii Nejlepší pedagogický pracovník.

Richard Hindls na vysoké škole učí téměř devadesát semestrů napříč všemi stupni studia. Ve studentských anketách patří tradičně k nejlépe hodnoceným vyučujícím.  V roce 2013 obdržel titul Rektor roku od České studentské unie.

Emeritní rektor založil několik nových studijních oborů včetně oborů meziuniverzitních, zasloužil se o výrazný nárůst studentských mobilit na ekonomce. Mezi jeho další úspěchy patří založení Střediska handicapovaných studentů VŠE pro integraci studentů s postižením.

Hindls je členem International Association for Statistical Education jako národní koordinátor statistického vzdělávání. Mezi jeho známé publikace patří Statistika pro ekonomy. Je rovněž spoluautorem první české učebnice Národního účetnictví, zároveň byl u zrodu vysokoškolské výuky této disciplíny. Patří také mezi nejrespektovanější pedagogy Vysoké školy ekonomické.

Cena Wernera von Siemense je pořádána ve spolupráci s předními českými vysokými školami a Akademií věd České republiky, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií patří mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice.

Zdroj: PR oddělení VŠE,  Siemens 2016,

Mohlo by vás zajímat: