Tip na předmět: Estetika aplikovaná přímo na tělo

4. 6. 2004 | | Nezařazené

„Celý týden je zamračeno a jen co přijde čtvrtek, začne svítit!“ vítal docent Jiří Vaněk téměř každý týden studenty Aplikované estetiky. Že by se i slunce těšilo na herecké výkony vyučujícího? Spíš jej ale chtělo potrápit a vyzkoušet technické zařízení školy. Kurz totiž spočívá převážně v promítání diapozitivů a zkuste za přímého denního světla rozpoznat Ikara, kterému z vody trčí pouze nohy.

„Celý týden je zamračeno a jen co přijde čtvrtek, začne svítit!“ vítal docent Jiří Vaněk téměř každý týden studenty Aplikované estetiky (FIL415). Že by se i slunce těšilo na herecké výkony vyučujícího? Spíš jej ale chtělo potrápit a vyzkoušet technické zařízení školy. Kurz totiž spočívá převážně v promítání diapozitivů a zkuste za přímého denního světla rozpoznat Ikara, kterému z vody trčí pouze nohy. Studenti dychtící po kultuře se však nezalekli, zatáhli závěsy alespoň do poloviny místnosti (dál nevyšla látka), ti méně šťastní si přesedli do většího přítmí. Vyučující zaostřil a show byla připravena.

Této bohulibé a na VŠE ne příliš časté činnosti předcházelo několik teoretických hodin, které těm sečtělejším měly připomenout, co už zapomněli, a ty ostatní zasvětit do tajů estetických hodnot. Vaněk se s velkým umem a šarmem jal objasňovat umění Platónovo, Aristotelovo či Kantovo. Co je to estetický zážitek, demonstroval už svým prvním příchodem v kostkovaném saku s neidentifikovatelným motýlkem. Tak jej ostatně bylo možno spatřit po zbytek semestru a jistě i dříve a později. K vysvětlování pojmů jako krása, kýč nebo pornografie si už ale vyučující pomáhal donesenými materiály.

Pokud se vrátíme k prve zmiňovanému Ikarovi, dozvěděli se posluchači, že ne vždy musí být hlavní postava středem obrazu. Malíř Peter Bruegel se nebál ztvárnit člověka, který je utopen v dění světa, člověka, jehož si nikdo nevšímá. V díle Hieronyma Bosche každý konečně detailně poznal, jak vypadá Sedm smrtelných hříchů. Surrealista René Magritte zase tvrdil, že důležitější je to, co autor dílem myslel, než jak bylo namalováno. Snad proto se tolik vyžíval v obrácených měřítkách, či ve spojování nesourodých věcí. Že vás obraz s názvem Skleněný klíč nemůže ničím překvapit? Máte pravdu, jestliže si pod ním představíte balvan na vrcholech hor. Takto ilustroval izolaci předmětů, které jsou mimo své pole působnosti. Vaněk jako zkušený pedagog poznal, kdy je nutné téma trochu odlehčit a věnovat se estetice těla. Koho by nepotěšil průřez dějinami aktu od archaického období, přes renesanci a baroko až k současné umělecké fotografii. Ani rozdíl mezi pornografií a obscenitou nezůstal studentům utajen. Závěrečná část kurzu byla zaměřena na podstatu kýče.

Aplikovaná estetika není jediný předmět vyučovaný docentem Vaňkem. Pokud chce někdo na vlastní tělo poznat Vaňkův ironický styl, může si zvolit FIL412 Dějiny uměleckých slohů, FIL420 Umělecké hodnoty minulosti nebo FIL409 Ekonomická a informační etika. Požadavkem na úspěšné absolvování FIL415 je napsat seminární práci v rozsahu tří stran, jejíž téma si volí student sám, a obhájit ji při ústním pohovoru.

Mohlo by vás zajímat: