Etická komise potvrdila, že se Martin Kovář dopustil plagiátorství

14. 2. 2019 | | Zprávy ze školy Martin Kovář, plagiátor

Před pár dny jsme vás v našem článku informovali o podezření z plagiátorství bývalého prorektora Univerzity Karlovy (UK) a člena Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické (NF VŠE) historika Martina Kováře. Dnes Etická komise Filozofické fakulty (FF UK) odprezentovala závěr svého šetření této kauzy. Potvrdila, že Kovář se ve svých publikacích dopustil plagiátorství. Záležitost momentálně dále prošetřuje celoškolská Etická komise UK. Stanovisko vedení VŠE a NF k výsledku šetření fakultní etické komise zjišťujeme.

Fakultní etická komise v závěrečné zprávě informuje, že se Martin Kovář dopustil plagiátorství ve čtyřech publikacích. Spolu s předešlými pracemi se plagiátorství dopustil také v knize „Velká Británie v éře Roberta Walpola: k vývoji britského státu a britské společnosti v první polovině 18. století“ z roku 2004. Tato kniha sloužila také jako habilitační práce při získaní titulu docent a spolu s knihou „Anglie posledních Stuartovců 16581714“ z roku 1998 byla uvedena jako podklad ke jmenovacímu řízení při získaní profesorského titulu. Závěrečná zpráva etické komise je dostupná zde.

Dle názoru etické komise získal Martin Kovář oba tyto tituly neoprávněně a proto je možné napadnout jak habilitační, tak jmenovací řízení. Jak ve své zprávě dodává, podvod tohoto rozsahu u studentské kvalifikační práce v nedávné minulosti vedl k odnětí titulu na Husitské teologické fakultě UK. Případ Martina Kováře jako akademika na významné instituci má přitom mnohem závažnější dopad. Jelikož Martin Kovář ke konci minulého roku ukončil své působení na univerzitě, vedení FF UK podkládá dle vyjádření děkana Michala Pullmanna případ za uzavřený.

Jak je uvedeno v tiskové zprávě FF UK, Martin Kovář se dopustil plagiátorství, ačkoli ve své knize uvádí předlohy. „Podstata plagiátorství zde nespočívá v úplném zatajení předloh, ale v nepřiznaném značném rozsahu čerpání z nich, které se v daných textech projevuje vícero způsoby. Nepřiznaným přejímáním struktury výkladu, konkrétních příkladů, formulací i bibliografických odkazů. Uvedený způsob práce s cizími texty je ve vědecké práci zcela neakceptovatelný a není nijak podmíněný či omluvitelný ani dobou vzniku prací M. Kováře, ani oborovou specifičností,“ uvádí se v tiskové zprávě.

Ačkoli rektor UK Tomáš Zima předložil v průběhu šetření etické komisi posudky dvou historiků Jaroslava Pánka a Roberta Kvačka, dle kterých se o plagiátorství nejedná, sama si nechala vypracovat několik dalších posudků zahraničních expertů. Etická komise navíc obdržela další podnět od historika Daniela Srcha, který v něm dokládá další podezření z plagiátorství. Tento podnět bude projednán později samostatně a byl poskytnut Martinovi Kovářovi do konce února k případnému vyjádření.

Foto: cs.m.wikipedia.org

Mohlo by vás zajímat: