Evropská komise udělila škole dvě významná ocenění

21. 10. 2009 | | Zprávy ze školy

VŠE se nedávno stala jednou ze dvou českých univerzit, jež historicky
poprvé obdržely významné ocenění Evropské komise za správnou
implementaci evropského kreditního systému.

Dva výrazné úspěchy najednou si v květnu připsala Vysoká škola
ekonomická. Obdržela totiž ocenění „ECTS Label“ a „DS Label“,
která na období čtyř let propůjčuje Evropská komise. O jejich získání
se mimo jiné zasloužil jako prorektor pro studijní a pedagogickou činnost
i nedávno zesnulý docent Felix Koschin.

Certifikát ECTS Label je udělován za správné uplatňování evropského
kreditního systému (European Credit Transfer and Accumulation Systém –
ECTS) ve všech bakalářských i magisterských programech. Systém ECTS
zjednodušuje a zpřehledňuje přenositelnost studijních výsledků napříč
evropskými školami a usnadňuje tak studium na zahraničních
univerzitách.

Pro období 2009 – 2013 se o „ECTS Label“ ucházelo sedm českých
vysokých škol. Podmínky však splnily pouze dvě a staly se tak historicky
prvními českými univerzitami, které se mohou podobným oceněním pochlubit
a zařadit se mezi pouhých 31 evropských vysokých škol disponujících
tímto certifikátem. Kromě VŠE jde také o Vysoké učení technické
v Brně.

Široké portfolio cen
Certifikát „DS Label“ mohou vysoké školy získat za udílení dodatku
k diplomu DS (Diploma Supplement) všem absolventům. Anglicky psaný doplněk
je tvořen soupisem předmětů, jimiž absolvent prošel v průběhu celého
studia včetně hodnocení. Umožňuje tak snadnější uznávání dosaženého
vzdělávání v zahraničí. „DS Label“ pro období 2009 –
2013 chtělo získat 21 českých vysokých škol, uspělo patnáct.

ECTS Label a DS Label ale nejsou jedinými certifikáty a akreditacemi,
které můžeme v pomyslném portfoliu VŠE najít. „Škola získala mimo
jiné i ocenění za nejlepší ekonomickou školu východoevropského regionu
(1st Business School in the Eastern European Zone) v rámci projektu
Eduniversal awards nebo třetí místo udělené Financial Times v hodnocení
evropských programů za program CEMS MIM (Master in International
Management),“ připomíná Hana Machková, prorektorka pro zahraniční vztahy
a PR. Již řadu let VŠE disponuje také Erasmus University Charter, jenž
umožňuje získávat finance na studijní pobyty v zahraničí a projekty
učitelské mobility.

Skóre jednotlivých fakult
Další významné akreditace drží jednotlivé fakulty.Konkrétně jde
o Fakultu podnikohospodářskou v případě akreditace FIBAA (Foundation for
International Business Administrative Accreditation se sídlem v Bonnu) pro
program MBA nebo o Fakultu financí a účetnictví a akreditaci Asociace
certifikovaných účetních ACCA (Association of Chartered Certified
Accountants) se sídlem ve skotském Glasgow.

„Ani do budoucna nebudou VŠE ani jednotlivé fakulty polevovat v úsilí
o získávání dalších prestižních akreditací a ocenění.
Podnikohospodářská fakulta již podala rozvojový projekt Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro získání akreditace EQUIS.
Fakulta mezinárodních vztahů také nezůstává pozadu a uvažuje
o akreditaci EQIP pro navazující magisterský obor Mezinárodní obchod a
celoškolském certifikátu International Businnes. Obě tyto akreditace
uděluje EFMD (Evropská nadace pro výchovu vedoucích pracovníků). Je tedy
možné, že se již brzy počet akreditací a ocenění získaných univerzitou
jako takovou i jednotlivými fakultami opět rozšíří,“ dodává závěrem
Machková.

Mohlo by vás zajímat: