Evropské kredity rozdělují školu na dva tábory

5. 5. 2005 | | Zprávy ze školy

Přechod Fakulty podnikohospodářské, národohospodářské a managementu v Jindřichově Hradci na nový studijní systém ECTS není jistý. Akademický senát uvažuje o tom, že bude o jeho zavedení znovu hlasovat. Vedení školy jej zatím neoficiálně předložilo právnímu oddělení ministerstva školství, právnička ministerstva však vrátila dokument s množstvím změn.

Přechod Fakulty podnikohospodářské, národohospodářské a managementu v Jindřichově Hradci na nový studijní systém ECTS není jistý. Akademický senát totiž uvažuje o tom, že bude o jeho zavedení znovu hlasovat.

Návrh nového studijního a zkušebního řádu schválil akademický senát školy na svém prosincovém zasedání. Jeho zavedení od příštího akademického roku na Fakultách podnikohospodářské (FPH), národohospodářské (FNH) a managementu v Jindřichově Hradci (FM) vyžaduje akreditaci ministerstva školství. Vedení školy jej proto zatím neoficiálně předložilo právnímu oddělení ministerstva školství, aby akreditace proběhla bez problému. Právnička ministerstva vrátila dokument s množstvím změn.

Aktuální situace kolem zavádění studijního systému ECTS se týká článek Akademický senát podpořil ECTS.

Právě o charakteru těchto změn se v současné době vede diskuse. „Změny jsou formálního charakteru a nový studijní a zkušební řád tak nevyžaduje nové hlasování v Akademickém senátu VŠE (AS). Jde o ten samý návrh jako v prosinci,“ uvedla na zasedání senátu rektorka Jaroslava Durčáková. Naopak část senátorů změny a jejich počet považuje za zásadní. „Doporučujeme o návrhu studijního a zkušební řádu znovu hlasovat,“ zní závěr legislativní komise AS VŠE.

Sporný je především článek 32 nového studijního a zkušebního řádu, týkající se jeho účinnosti. Pokud by zůstal ve znění, jak jej navrhuje ministerstvo, některé fakulty se obávají, že by je pak vedení školy mohlo do ECTS nutit.

Na dubnovém zasedání Akademického senátu VŠE tak zaznělo, že část školy chce využít připomínek ministerstva k pozastavení celého procesu přechodu tří fakult na ECTS od příštího akademického roku. „Nemáme nic proti evropským kreditům,“ řekl studentský senátor Petr Mazouch. „Přechod se nám však zdá nedotažený a uspěchaný.“

Integrita školy versus celoškolní základ

Velké výhrady má část senátorů především k současnému návrhu takzvaného celoškolního základu, který však součástí studijního řádu není. „Při prosincovém hlasování jsme sice schvalovali jen nový studijní a zkušební řád, ale mluvilo se i o jakémsi balíku ECTS, tedy i o celoškolním základu a financování ,“ uvedl Petr Mazouch. „Fakulta podnikohospodářská však hlasování nerespektuje a prosazuje vlastní změny.“

Podle dohody děkanů z 22. února by měly být předměty celoškolního základu ohodnoceny šedesáti kredity. „Tuto dohodu jsme dodrželi,“ brání se proděkan pro pedagogiku Fakulty podnikohospodářské Tomáš Kubálek, „a to i přesto, že náš děkan podmínil svůj podpis souhlasem fakultních orgánů, které dokument zamítly.“ Jeho fakulta pro své studenty upravila rozsah některých předmětů „Pro své studenty jsme posílili předměty Marketing a podniková politika, Management a Finance podniku, ovšem bez redukce ostatních předmětů,“ vysvětlil Kubálek.

Kromě toho se FPHFNH nedohodly na předmětu Ekonomická propedeutika (ten obsahuje části jako hospodářské dějiny či úvod do ekonomie). Fakulta podnikohospodářská jej pro své studenty nahradila předmětem Hospodářské dějiny. „Přijde mi to logické, protože podle akreditačních materiálů by se část předmětu Ekonomická propedeutika, konkrétně úvod do ekonomie, kryla s mikroekonomickou částí předmětu Ekonomie 1,“ argumentuje Kubálek. I Fakulta národohospodářská chce však podle předsedy fakultního senátu Miroslava Ševčíka na nový systém přejít. „Od příštího školního roku jsme připraveni zavést ECTS, přestože na celoškolské úrovni k tomu nejsou vytvořeny zcela vhodné podmínky,“ uvedl Ševčík.

Přístup ke skladbě celoškolního základu se liší i v rámci jednotlivých fakult. Některé katedry by úpravu vyučovaných předmětů pro své studenty přivítaly, ale jejich postoj se s vedením fakult rozchází. „Školu v žádném případě rozvracet nechceme. Je ale otázkou, kdy je jednotný celoškolní základ spojovaný s integritou školy ještě přínosem a kdy už rozvoj školy brzdí,“ podotkl Kubálek. Naopak, například senátor Antonín Rosický z Fakulty informatiky a statistiky se na dubnovém zasedání vyjádřil pro jednotný celoškolní základ a pro nové hlasování o studijním a zkušebním řádu. „Nelíbí se mi, jak poslední vývoj na škole nevede ke spolupráci.“

Do „éčka“ přejít chceme

Upravený návrh studijního a zkušebního řádu by měla rektorka předložit na dalším zasedání Akademického senátu začátkem května: předloží ke schválení buď celý studijní řád přepracovaný podle připomínek MŠMT, nebo se bude schvalovat jen sporný poslední článek. Pokud pedagogická a legislativní komise senátu nepředá rektorce své konkrétní připomínky, je také možné, že se o studijním a zkouškovém řádu nebude hlasovat vůbec, všechny změny se tak uznají za formální, a nový řád je tudíž platný.

V případě hlasování se senátoři se k návrhu vyjádří a pokud jej zamítnou, přechod FPH, FNH a FM bude o rok odložen. „Další průtahy by znemožnily realizaci ECTS na Fakultě podnikohospodářské od září 2005, proto její akademický senát schválil změnu statutu fakulty. Vnitřním předpisem FPH se stává studijní a zkušební řád ve znění kopírujícím návrh celoškolního řádu,“ řekl proděkan Kubálek. Změnu statutu fakulty musí podle zákona o vysokých školách schválit opět celoškolní akademický senát. „Nevidím důvod, proč by senát změnu nemohl schválit, ale raději nechci předjímat,“ podotkl Kubálek.

Pokud by celoškolní akademický senát změnu statutu FPH neschválil, fakulta by přešla na studijní plán E bez evropských kreditů tak, aby bylo v budoucnu možné studenty bez problémů převést do ECTS. V praxi by to znamenalo, že předměty by byly vyučovány v nově akreditované, rozšířené podobě. Kromě klasického hodnocení (výborně, velmi dobře, dobře) by student mohl požádat o zápis klasifikace do indexu také v písmenech A až E, jak návrh nového řádu předpokládal. Už v současné době, v rámci přípravy fakulty na evropské kredity, lze požádat vyučující o přezkoušení i pokud je předmět ukončen zápočtem.

Aktuální situace kolem zavádění studijního systému ECTS se týká článek Akademický senát podpořil ECTS.

Mohlo by vás zajímat: