Fakulta podnikohospodářská se zařadila mezi nejlepší fakulty světa

20. 5. 2017 | | Studentský život, Zprávy ze školy 082-14f-NovA_Ivan_ASB_v

Fakultě podnikohospodářské se v letošním roce podařilo jako jediné v České republice získat prestižní mezinárodní akreditaci EQUIS (European Quality Improvement System). Touto akreditací disponuje pouze 168 fakult z patnácti tisíc byznys fakult z celého světa. Je udělována fakultám, které mají kvalitní výuku, vědeckou činnost, odborné akademické pracovníky, ale především velké propojení s praxí.

Akreditační proces začal organizační změnou uvnitř fakulty. „Založili jsme Katedru podnikání, transformovali jsme Katedru managementu a dále Katedru podnikové ekonomiky na Katedru strategie,“ uvádí děkan Fakulty podnikohospodářské Ivan Nový v pořadu České televize. „Kromě toho jsme založili instituty pro spolupráci s praxí a zaměřili se na strukturu změny studia. Tyto změny se týkají například státní závěrečné zkoušky u oboru Management,“ uvádí. Závěrečná zkouška bude nyní probíhat formou případové studie aplikované na konkrétní podnik. „Od studentů bude požadováno aplikovat své znalosti na konkrétní případ jako tomu je v praxi,“ doplňuje děkan fakulty. Nyní stojí Fakulta podnikohospodářská díky získání akreditace po boku významných univerzit jako HEC Paris, Rotterdam School nebo London Business School. Ve střední a východní Evropě se tak stala čtvrtou fakultou, které se akreditaci podařilo získat.

Akreditaci EQUIS uděluje akreditační komise neziskové organizace European Foundation for Management Development. Cílem EQUIS je celosvětově zvyšovat kvalitu vzdělávání v oblasti managementu. Zároveň usiluje o rovnováhu mezi vysokou akademickou kvalitou poskytovanou na školách a úzkou spojitostí s praxí. Samotný akreditační proces trval dva roky. Během něho byly jednotlivé fakulty hodnoceny z hlediska kvality studijních programů, studijního procesu, výzkumné činnosti, mezinárodního přesahu a také provázanosti s korporátní sférou.

Foto: archiv Hospodářských novin

Mohlo by vás zajímat: