FFÚ předala pamětní medaile při příležitosti 30. výročí svého založení

11. 11. 2021 | | Zprávy ze školy ffú, Fakulta financí a pčetnictví, Ladislav Mejzlík, pamětní medaile

Fakulta financí a účetnictví (FFÚ) předala v úterý 2. listopadu pamětní medaile šesti významným osobnostem fakulty při příležitosti 30. výročí založení. O předání rozhodl Akademický senát fakulty na návrh děkana Ladislava Mejzlíka. Ocenění byli vybrání na základě dlouhodobé spolupráce a přispění k rozvoji a prezentaci FFÚ mimo Vysokou školu ekonomickou (VŠE). Medaile byly předány na slavnostním shromáždění pracovníků fakulty, které bylo spojeno s divadelním představením a navazujícím společenským setkáním v divadle Na Jezerce.

Oceněnými byli:

Docent Jan Doležal – za dlouholetou spolupráci a přínos k rozvoji vědecké a pedagogické práce v oboru účetnictví a auditingu na FFÚ VŠE, členství v její vědecké radě a prezentaci fakulty mimo VŠE.

Docentka Jana Marková – oceněna za dlouholetý přínos k rozvoji vědecké a pedagogické práce v oboru měnové teorie a politiky.

Doktor Jiří Nekovář – rovněž za dlouholetou spolupráci a přínos k rozvoji vědecké a pedagogické práce v oboru zdanění a daňová politika na Fakultě financí a účetnictví VŠE a členství v její vědecké radě. Dále oceněn za spolupráci s Komorou daňových poradců ČR, Národní účetní radou a prezentaci školy.

Profesor Rudolf Šlosár – za dlouholetou spolupráci a přínos k rozvoji vědecké a pedagogické práce v oboru didaktika ekonomických předmětů a prezentaci školy veřejnosti.

Profesor Miloš Tumpach – oceněn za dlouholetou spolupráci a přínos k rozvoji vědecké a pedagogické práce v oboru účetnictví a auditingu FFÚ a členství v její vědecké radě. Dále za osobní přínos k rozvoji spolupráce s Fakultou hospodárskej informatiky v Bratislavě a prezentaci fakulty mimo VŠE v Praze.

Profesor Jaroslav Vostatek – za dlouholetou spolupráci a přínos k rozvoji vědecké a pedagogické práce v oboru zdanění a daňová politika na FFÚ VŠE, za podíl na vzniku katedry veřejných financí a výkon funkce jejího vedoucího, členství ve vědecké radě fakulty a také za prezentaci fakulty mimo VŠE.

Foto: Fakulta financí a účetnictví VŠE

Mohlo by vás zajímat: