FFÚ propaguje značku za spolupráci a finanční dar

6. 4. 2009 | | Zprávy ze školy

Od ledna 2009 má Fakulta financí a účetnictví (FFÚ) nového
partnera – poradenskou společnost Partners. Spolupráce by měla zahrnovat
především oponenturu diplomových a bakalářských prací, odborné
přednášky a stínování manažerů poradenské firmy.

„Zájem o spolupráci vzešel od Partners, ale je známo, že fakulta
takovou spolupráci vítá. Nakonec byla dohodnuta forma partnerství,“
vypovídá o projektu děkan FFÚ docent Petr Dvořák. Reálným dopadem této
spolupráce byla zatím přednáška Pavla Kohouta na téma Ekonomická recese a
finanční krize. „Naše společnost chce propojit teorii a praxi umožněním
stínování manažerů středního i nejvyššího vedení a psaní
diplomových a bakalářských prací na nabídnutá témata oponované
manažery Partners,“ poukazuje David Pokorný, ředitel marketingu
společnosti, na budoucí výhody, které může jeho společnost FFÚ
nabídnout.

„Pro nadcházející rok budeme konkrétní formy spolupráce teprve
upřesňovat,“ doplňuje děkan Dvořák. Bude se tak dít na základě
rámcové smlouvy, kterou v lednu FFÚ a poradenská společnost uzavřely.
Kromě výše zmíněné přednášky a výměny odkazů na internetových
stránkách je dalším výsledkem sponzorský dar fakultě na podporu její
vědecké a pedagogické činnosti.

„Obecně bych řekl, že pro fakultu je výhodné a potřebné udržovat
kontakty s firmami z oblastí, do kterých míří naši absolventi,“ tvrdí
doc. Dvořák o výhodnosti spolupráce a dodává: „Máme zájem
spolupracovat s firmami, které mají dobré renomé a kde najdeme možnosti
oboustranně výhodné spolupráce. Předpokládáme, že okruh našich
partnerů se i rozšíří.“ Zatím má FFÚ celkem dva partnery.

Svůj osobitý a logický důvod pro spolupráci s FFÚ má i společnost
Partners. „Studenti vysokých škol jsou pro nás důležitá cílová
skupina. V blízké budoucnosti se stanou ekonomicky aktivní skupinou obyvatel
v ČR, která vzhledem k dosaženému stupni vzdělání bude projevovat
zvýšený zájem o otázky osobních financí. Zadruhé, studenti musejí
také učinit rozhodnutí ohledně své pracovní budoucnosti. Z našeho
pohledu jde samozřejmě o nejzajímavější pracovní potenciál,“
vysvětluje Pokorný.

Podobná spolupráce jako s FFÚ funguje i s Provozně ekonomickou
fakultou Mendelovy zemědělské lesnické university v Brně.

Mohlo by vás zajímat: