Firmy vyžadují týmové hráče. Škola by je měla pěstovat

24. 4. 2012 | | Zprávy ze školy

„Studenti svůj potenciál často neumí naplno využít,“ tvrdí garant
předmětu Manažerská hra Jan Žák. V rozhovoru pro Studentský list také
prozradil, proč můžou mít praxe i negativní vliv a zda by je škola měla
zajišťovat.

 

Co by měla VŠE studenta naučit?
Především dovednosti, které po studentovi chce zaměstnavatel. To znamená
nejen mít znalosti, ale také se naučit pracovat v týmu, což obnáší
i umění tým vést či být efektivně jeho členem. Škola by se tedy měla
snažit pomáhat studentům pěstovat si tyto schopnosti, které se jinak
těžko získávají, ale jsou to ty první, které absolventi při nástupu do
praxe především potřebují. Na rozdíl od znalostí, které jsou
specifičtější a stejně je potřeba je modifikovat pro danou profesi, jsou
tyto kompetence obecnější. Nejlepší by ale bylo, kdyby se praxe s teorií
dokázala ve studiu doplňovat. Výuku je ovšem těžké takto optimálně
vystavět, aby si student zažil pár teoretických předmětů a pak je mohl
v praktickém předmětu následně aplikovat.

Co podle vás studentům při nástupu do zaměstnání nejčastěji
chybí?

Právě ty praktické dovednosti, což většinou nejsou věci, které škola
umí učit. Zaměstnavatel tam pak nejvíc bojuje s tím, že i když má
student potenciál, neumí ho často naplno využít právě proto, že není
zvyklý na práci v kolektivu. Samozřejmě se studenti tento nedostatek
snaží dohánět pomocí praxí při studiu, což je tady na VŠE asi
častější, protože kontakt studentů s podniky je v Praze intenzivnější
než v menších městech. Občas je ale takovýto kontakt s praxí může
ovlivnit spíše negativně, v případě, že narazí na někoho, kdo je to
učí scestně podle vlastních představ, typicky třeba u finančního
poradenství.

Měla by být tedy součástí studia praxe zajištěná
školou?

Kdyby to tak velký kolos dokázal, tak si myslím, že by to přínosné bylo.
Kombinace praxe a studia v některých oborech funguje například již
v Německu. I když je pochopitelné, že byrokratické postupy školy
s něčím takovým budou asi těžko bojovat. Přesto si myslím, že by to
pro studenty mohlo být smysluplné, otázka ovšem je, jestli firmy kontakt se
studenty využijí jako jakýsi headhunting.

Vyučuje se na VŠE dostatek prakticky zaměřených
předmětů?

Já osobně vyučuji praktický předmět Manažerská hra. Bohužel nemám
konkrétní představu, jaká je struktura předmětů povinných a těch,
které si student může zvolit. Mám ale dojem, že v poslední době se
poměr fixních předmětů na většině univerzit zvyšuje, což může být
na úkor toho, že si studenti nemají možnost zvolit to, co je pro ně
přínosné či praktické. Otázkou pak je, jestli možnost volby předmětů
využijí k tomu, aby se něco naučili, nebo se budou snažit jen získat
zadarmo kredity. To už ale záleží na samotném typu studenta.

Domníváte se, že má škola tendenci praktické předměty
přidávat nebo naopak?

Myslím si, že je zde obecně zájem přidávat praktické předměty.
A škola se o to v rámci různých grantů, které se snaží získávat,
minimálně pokouší.

Mohlo by vás zajímat: