FIS pořádá přednáškový blok o statistických metodách v R

27. 3. 2014 | | Zprávy ze školy

Fakulta informatiky a statistiky pořádá na začátku dubna v rámci
programu Erasmus čtyři přednášky na téma: Vícerozměrné statistické
metody v systému R. Z důvodu kapacit učeben je nutné se včas na tuto akci
přihlásit. Přednášet budou vyučující z Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici.

Přednášky se uskuteční 7. až 11. dubna.

Rozpis témat, učeben a termínů jednotlivých přednášek je
následující:

Základní seznámení s R – import a export datových množin,
transformace datových množin, základy vizualizace dát, export výsledků
statistických analýz, tvorba jednoduchých funkcí v programu R. Učebna
SB103, pondělí 7.4., 18.00–19.30

Pokročilejší grafika v R (balíčky ggplot2 a lattice). Učebna SB107,
čtvrtek 10.4., 14.30–16.00

Supervizované modely (logistická regrese, rozhodovací stromy, náhodné
lesy), výběr modelu – validace, křížová validace, ROC křivky. Učebna
SB105, pátek 11.4., 12.45–14.15.

Nesupervizované modely (metoda hlavních komponent, shluková analýza).
Učebna SB107, pátek 11.4., 16.15–17.45.

Přednášení se ujmou Mária Stachová a Pavol Kráľ z Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici.

Pokud si účastníci budou chtít práci se systémem R vyzkoušet, mohou
využít počítačů v učebnách, nebo si mohou přinést vlastní notebooky
s nainstalovaným systémem R (R a R-Studio), nejlépe s možností
připojení na internet přes wifi na VŠE.

Registrace je nutná na všechny přednášky prostřednictvím e-mailu: lukas.sobisek@vse.cz do
4. dubna. Přihlášky budou přijímány pouze do doby zaplnění kapacity.
Pokyny a instrukce pro nainstalování potřebných balíčků budou uchazečům
zaslány e-mailem.

DÁLE ČTĚTE:

Mohlo by vás zajímat: