FMV se stala členem Sítě OSN pro udržitelný rozvoj. Toto téma v budoucnu zahrne i do své výuky

16. 3. 2020 | | Zprávy ze školy SDG's, cíle udržitelného rozvoje

Jestli se v posledních dnech cítíte zahlcení pouze jedním tématem, iList přináší zprávu z jiného tématu. Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) Vysoké školy ekonomické (VŠE) se totiž koncem února stala členem Sítě OSN pro udržitelný rozvoj (Sustainable Solutions Development Network, SDNS). Tato iniciativa se pomocí vzdělání, výzkumu a globální spolupráce snaží o úspěšné fungování Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDG’s) a výstupů Pařížské klimatické dohody.

Podle doktorandky Růžičkové, která se s vedením programu sama osobně setkala, bude mít členství hned několik pozitivních vlivů. Fakulta bude mít možnost získat globální odborná data pro výzkum, ale také materiály pro výuku. „SDSN je koncipována tak, že by měla na své online platformě nabízet vzdělávací materiály v oblasti ekonomického, sociálního a environmentálního rozvoje, tudíž s využitím zdrojů a výukových materiálů v předmětech počítáme, nicméně vzhledem k čerstvosti získání přístupu je vše zatím v řešení,“ doplňuje Růžičková k otázce na konkrétní využití.

Zmíněná data z monitoringu SDNS mohou být FMV využívána v hodinách i ve výzkumu. „Data také doplňují běžně dostupné indikátory (např. Světové banky) o konkrétnější oblasti zájmu OSN a umožňují sledovat trendy daných ukazatelů,“ dodává. V neposlední řadě může fakulta díky členství pomýšlet na navázání spolupráce s Kolumbijskou univerzitou, která je jednou z nejprestižnějších vysokých škol na světě, a která je důležitým článkem SDNS.

SNDS vznikla v roce 2012 a jejím hlavním cílem je podněcovat globální diskusi na téma udržitelného rozvoje a hledání řešení v oblasti životního prostředí. V současnosti existuje 35 národních a regionálních sítí, které jsou rozmístěny po celém světě, a které vzájemně spolupracují.

Ilustrace: www.osn.cz

Mohlo by vás zajímat: