FMV sloučí čtyři vedlejší specializace do Komerčních jazyků

21. 5. 2013 | | Vedlejšky

Čtyři vedlejší specializace vyučované na Fakultě mezinárodních
vztahů se nově sloučí do jedné. Nová specializace nabídne intenzivní
studium vybraných jazyků a volitelné odborné předměty zaměřené na
vybraná teritoria světového obchodu.

Studenti budou mít možnost vybírat z kurzů dřívějších specializací
Angloamerická studia, Iberoamerická studia, Frankofonní studia a jazykových
kurzů. Vedle klasických jazykových předmětů přibude i povinný kurz
zaměřený na písemný projev.

Podle stránek fakulty je smyslem nově vzniklé specializace připravit
teritoriálně specializované odborníky s výbornou jazykovou vybaveností
jak v mluvené, tak v písemné formě. Absolventi by měli zvládat plynně
dva světové jazyky a znát kulturní specifika vybraných světových
oblastí.

Například studentka vedlejší specializace Klára Spáčilová se pro
novou specializaci rozhodla hlavně proto, že na magisterském studiu
postrádala výuku jazyků. „Zvlášť pro studenty mezinárodních vztahů
hraje znalost cizích jazyků důležitou roli,“ vysvětluje. Část kreditů
navíc studenti mohou získat během zahraničního studijního pobytu.

Na rozdíl od předchozího nastavení Komerčních jazyků si studenti volí
pouze dva světové jazyky, ne tři. Vybrat si mohou mezi angličtinou,
francouzštinou, italštinou, němčinou, ruštinou a španělštinou. Studium
doplní volitelnými kurzy zaměřenými na hospodářské a kulturní reálie
vybraných zemí.

Mohlo by vás zajímat: