FMV vyšle dva studenty na zahraniční stáž do Ženevy

16. 11. 2013 | | Kariéra

Stáže budou probíhat na Stálé misi České republiky při OSN a
dalších mezinárodních organizacích. Hlásit se mohou studenti
navazujícího magisterského studia.

V průběhu minimálně tříměsíční praxe dostanou studenti možnost
zúčastnit se jednání v mezinárodních organizacích. Spolupráci umožnilo
Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí a Vysokovu
školou ekonomickou. Předpokladem pro účast na stážích je aktivní znalost
angličtiny a druhého cizího jazyka (ideálně francouzštiny). Fakulta
mezinárodních vztahů bude vybraným studentům na stáž přispívat
15 tisíc korun měsíčně.

První stáž se bude zabývat tematikou mezinárodní ekonomické agendy.
Soustředit se bude především na mezinárodní obchod (organizace WTO) a
duševní vlastnictví (WIPO). Úlohou stážisty bude podle stránek fakulty
vypomáhat při koordinaci regionální skupiny WIPO a s širokou agendou WTO.
Druhá stáž se bude zabývat lidskými právy. Zaměřovat se bude také
například na humanitární agendu a odzbrojení.

Studenti budou vybírání na základě motivačního dopisu, průměrného
prospěchu a nástinu diplomové práce. Na stránkách fakulty také stojí,
že u výběrového řízení budou upřednostněni ti studenti, jejichž téma
diplomové práce se váže k problematice stáží. Uchazeči najdou více
informací na stránkách Fakulty mezinárodních vztahů.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by vás zajímat: