FNH bije na poplach

2. 3. 2006 | | Nezařazené

K podpisu petice na podporu Fakulty národohospodářské vyzývá na oficiálních stránkách od minulého pátku její vedení. Děkan doc. Jiří Schwarz současně e-mailem svolává shromáždění studentů FNH na úterý 7. března do Nové auly. Děkani FFÚ, FMVFIS při přípravě svých nových studijní oborů „jednostranně vypověděli výuku ekonomie zabezpečovanou FNH na svých fakultách,“ píše se v petici. Katedra ekonomie tak podle vedení FNH přijde až o tři pětiny výuky a jejím učitelům hrozí propouštění.

K podpisu petice na podporu Fakulty národohospodářské vyzývá na oficiálních stránkách od minulého pátku její vedení. Děkan doc. Jiří Schwarz současně e-mailem svolává shromáždění studentů FNH na úterý 7. března do Nové auly.

Od příštího akademického roku přechází Fakulta financí a účetnictví (FFÚ), Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) a Fakulta informatiky a statistiky (FIS) na studijní systém ECTS. Děkani jmenovaných fakult při přípravě svých nových studijní oborů „jednostranně vypověděli výuku ekonomie zabezpečovanou FNH na svých fakultách,“ píše se v petici. Katedra ekonomie tak podle vedení FNH přijde až o tři pětiny výuky a jejím učitelům hrozí propouštění.

Při obvinění tří fakult z nerespektování dohody o skladbě celoškolského základu v systému ECTS se FNH odvolává na dokument z 22. února loňského roku. Tehdy děkani vyjednali, která fakulta bude který předmět garantovat a kolik kreditů student za jednotlivé kurzy získá.

Spor, který se v té době rozhořel především ohledně předmětů Ekonomie I (garantují FNHFPH) a Ekonomická propedeutika (garantem FNH), nakonec vyústil v odstoupení FPH od dohody. Fakulta podnikohospodářská si tak v současné době ekonomii vyučuje „po svém“, tedy bez předmětu Ekonomická propedeutika. A na tuto koncepci chtějí právě nyní přejít i FFÚ, FMVFIS.

„O odstoupení fakult jsem se dozvěděl přibližně v půlce ledna na jednání proděkanů,“ vysvětluje proděkan pro pedagogiku na FNH Ing. Miroslav Svoboda. Podle svých slov původně předpokládal, že fakulty převezmou koncepci FPH jen u Ekonomie I, protože u tohoto předmětu se podle dohody o výuku měly dělit FPHFNH, ale nebylo řečeno, koho si ostatní fakulty mají vybrat. „Netušil jsem ale, že fakulty nakonec vyřadí i předmět Ekonomická propedeutika, který je součástí dohodnutého celoškolského základu. Protože je koncipován jako úvod do ekonomie, hospodářské politiky a hospodářských dějin, podílejí se na něm hned tři katedry FNH,“ dodává.

Ostatní fakulty se brání

„Schvalování obsahu studijních programů na fakultách je zcela kompetenci vědeckých rad těchto fakult,“ reaguje na petici děkanka FMV prof. Dana Zadražilová. Zmiňovaná dohoda děkanů podle jejích slov obsahovala pouze názvy předmětů, hodinovou a kreditovou dotaci. Obsahy předmětů a akreditační spisy začaly vznikat až později. „Proces vzniku Ekonomie I a Ekonomické propedeutiky byl provázen opakovanými neshodami mezi oběma garanty. Fakulta podnikohospodářská nakonec předložila návrh výuky Ekonomie I, který byl naší fakultou přijat jako vhodnější,“ doplňuje děkanka. Podle ní není pravda, že by FMV svůj záměr oficiálně přiznala až v lednu tohoto roku. „Osobně jsem děkana FNH o této skutečnosti informovala již před hlavními prázdninami 2005, protože jednoznačně odmítl vyučovat Ekonomii I v podobě, kterou navrhla FPH, to znamená bez Ekonomické propedeutiky,“ říká.

„Předpokládal jsem, že rozdělení kapacit mezi FNHFPH bude řešit prorektor pro studium,“ říká proděkan pro pedagogiku FIS prof. Jan Pelikán a stejně jako Svoboda upozorňuje na fakt, že u Ekonomie I byly uvedeni dva garanti a nikdy nebylo výslovně stanoveno, který z nich bude výuku ekonomie na té které fakultě zajišťovat.

Vyjádření FFÚ se nepodařilo Studentskému listu do uzávěrky článku zjistit.

Co národohospodáři očekávají

Na dotaz Studentského listu, co si fakulta od petice a shromáždění slibuje, odpovídá proděkan Svoboda za děkana Schwarze, který je v současné době na nemocenské dovolené: „Domnívám se, že náš děkan chce získat širší podporu pro svoje přesvědčení, že to, co nám provedly FFÚ, FMVFIS je jednak velmi nepoctivé a jednak nebezpečné pro budoucí integritu školy.“ Ta podle něj úzce souvisí s celoškolským základem, který se v současné době některé fakulty snaží přizpůsobit svému profilu. Děkan Schwarz podle jeho slov také doufá, že s ním fakulty začnou jednat a že se k problému postaví i rektor prof. Richard Hindls. „Jak jinak už upozornit na to, že se tu děje něco špatného a nikdo o tom s námi nechce jednat,“ ptá se Svoboda.

„Desintegrace školy se samozřejmě také velice obáváme, přesto se domnívám, že FIS se nepodílela na žádné akci, která by k rozpadu školy vedla,“ reaguje na obavy FNH proděkan pro pedagogiku FIS prof. Jan Pelikán. „Naopak, při jednání o společném základu jsme přistoupili na požadavky ostatních fakult na značné snížení výuky matematiky a statistiky, i když to nepovažuji za správné,“ doplňuje.

„Věřím, že VŠE nepřistoupí na nátlakový způsob jednání a komunikace, který nemůže přispět k dobrému jménu této akademické instituce,“ vidí další kroky školy děkanka FMV prof. Dana Zadražilová.

Mohlo by vás zajímat: