FPH bude učit management umění

20. 3. 2007 | | Zprávy ze školy

Od následujícího semestru otevírá Fakulta podnikohospodářská nový studijní obor Arts Management. Obor v ČR unikátem a má jak bakalářskou, tak i kombinovanou navazující magisterskou formu studia. Absolventi najdou uplatnění mimo jiné jako manažeři v kulturních organizacích. Posunuté přijímací řízení (pro bakalářský stupeň do konce března, pro magisterské do konce dubna) pak poskytne příležitost i těm, kteří o studiu na VŠE zatím neuvažovali.

Od následujícího semestru otevírá Fakulta podnikohospodářská nový studijní obor Arts Management. Obor je v ČR unikátem a má jak bakalářskou, tak i kombinovanou navazující magisterskou formu studia. Absolventi najdou uplatnění mimo jiné jako manažeři v kulturních organizacích. Posunuté přijímací řízení (pro bakalářský stupeň do konce března, pro magisterské do konce dubna) pak poskytne příležitost i těm, kteří o studiu na VŠE zatím neuvažovali.

V bakalářském studiu studentům fakulta namíchá mix ekonomických, manažerských a uměleckých znalostí. Studenti se také naučí, jak pracovat s evropskými strukturálními fondy.

„Jedná se o tzv. čtyřvrstvou strukturu – všeobecný základ, užší základ, profilující předměty a umělecké předměty,“ vysvětluje prof. Jaromír Veber, děkan Fakulty podnikohospodářské. Ve všeobecném základu se studenti setkají s předměty jako je mikroekonomie, makroekonomie, matematika nebo statistika a trochu překvapivě i s filozofií. Užší základ je tvořen předměty klasické firemní ekonomie, managementu, účetnictví a daňové problematiky. Ve výčtu rozšiřujících předmětů pak uchazeči najdou kurzy zaměřené na EU a strukturální fondy, projektový management, kurzy regionalistiky, cestovního ruchu se zaměřením na kulturu nebo kurz informačních zdrojů z kulturní oblasti.

„Poslední skupina je opravdu ‚arts‘“, říká Veber. „Něco děláme ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK, o spolupráci s námi má zájem také např. Národní památkový ústav“. V této skupině předmětů se budou vyučovat dějiny kultury, přehled uměleckých slohů, nebo řízení provozu kulturních institucí. Podíl „arts“ složky na výuce má být podle Vebera asi 25 procent.

Především do navazujícího magisterského programu chce pak třetí fakulta nalákat studenty architektury, kultury nebo historie, kteří vynikají ve svém oboru, ale nemají dostatečné vzdělání z ekonomické oblasti. „Na těchto školách se z ekonomie a managmentu učí torza. Ve světě je přitom arts management velmi rozšířen především v zemích, jako jsou Spojené státy, Kanada, staré evropské země a překvapivě také Rusko,“ shrnuje Veber.

Celý projekt prošel úspěšně akreditací a v tomto okamžiku čeká na oficiální stanovisko z Ministerstva školství. Fakulta počítá s tím, že do prvního roku studia bude přijato v bakalářském studijním programu 75 až 100, v navazujícím magisterském pak 25 až 50 studentů.

Mohlo by vás zajímat: