Gitus dělá školácké chyby

20. 1. 2006 | | Nezařazené

Společnost Gitus vykazuje hrubé nedostatky v metodice zavádění informačního systému ISIS. Studentskému listu to řekl prorektor VŠE pro informační systém RNDr. Igor Čermák. Systém se při úterním spuštění registrací předmětů pro letní semestr opět zhroutil. Škola jej stále ještě nepřijala. Úterní výpadek byl způsoben špatným nastavením maximální hranice pro počet najednou přihlášených uživatelů. Ta byla při spuštění omylem nastavena na testovací hodnotu tak vysokou, že překročila možnosti serveru.

Společnost Gitus vykazuje hrubé nedostatky v metodice zavádění informačního systému ISIS. Studentskému listu to řekl prorektor VŠE pro informační systém RNDr. Igor Čermák. Systém se při úterním spuštění registrací předmětů pro letní semestr opět zhroutil. Škola jej stále ještě nepřijala.

Úterní výpadek byl způsoben špatným nastavením maximální hranice pro počet najednou přihlášených uživatelů. Ta byla při spuštění omylem nastavena na testovací hodnotu tak vysokou, že překročila možnosti serveru. Vstup do systému byl tedy umožněn více uživatelům, než mohl server zvládnout, a proto došlo k jeho kolapsu. Jak vyplývá z informací na stránkách isis.vse.cz, firmu Gitus nápor studentů zaskočil. A to přesto, že stejná situace nastala už při prvním spuštění systému loni v září.

Registrace předmětů byly obnoveny během úterního podvečera. Limit počtu najednou přihlášených uživatelů se postupně zvedal a krátce po 23. hodině již neměla nastat situace, že by se student kvůli překročení limitu nemohl do systému přihlásit. Maximální počet současně pracujících uživatelů je dle projektové dokumentace 1200. Tato hodnota by měla být nastavena během příštího týdne, kdy se očekává větší zájem o registrace.

„Systém jsme stále neakceptovali,“ říká prorektor Čermák. „Za vlastní dodávku aplikace ještě nebyla provedena žádná platba,“ dodává. Škola ale zatím ani platit nemusela – podle smluvních podmínek bude platit až v případě převzetí celé první etapy projektu. Zápisy a registrace jsou však pouze jedním z několika modulů první etapy a některé další moduly nebyly dosud ani dodány k testování.

Výpočetní centrum Gitus kontroluje

Podle prorektora Čermáka je problém ISIS hlavně v hrubých nedostatcích metodiky dodavatele při řízení projektu. Provozní dokumentace je neúplná a kvůli tomu není k dispozici žádný standardní postup pro zavádění systému do provozu. Jednání o zprovoznění dalších částí systému ISIS proběhnou příští týden.

Už snahy převést do nového systému ISISNG zápis bakalářských zkoušek nebyly úspěšné kvůli problémům, které vznikly na straně společnosti Gitus. Program pro zápis bakalářských, souborných a státních zkoušek (wbzclnt) byl kvůli přechodu odstaven v týdnu od 9. do 16. ledna.

Pracovníci Výpočetního centra VŠE, kteří nasazení nové verze sledovali, nebyli přesvědčeni o bezproblémovém převedení aplikací pod ISIS. „Po předchozích negativních zkušenostech jsme průběžně kontrolovali parametry a už jsme se nechtěli spoléhat na ujištění dodavatele, že zavedení proběhne bez komplikací,“ říká RNDr. Čermák. V pondělí 16. ledna byl tak do provozu znovu uveden původní program wbzclnt.

Na dotaz Studentského listu, proč převod do ISIS proběhl právě ve zkouškovém období, prorektor Čermák odpověděl, že si to vyžádaly okolnosti. „Jde například o termín předání dat studentů do matriky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k 31. prosinci minulého roku. Dále se jedná o termín zahájení registrací a také o zpoždění dodávky poslední verze systému od firmy Gitus,“ vysvětluje Čermák.

Cílem týdenní etapy, během níž byl odstaven program wbzclnt, bylo nahradit současnou centrální databázi. Tato databáze mimo jiné zpracovává data ze systému pro zápis zkoušek. „Centrální databázi proto nelze převést bez nahrazení celého systému zápisu zkoušek,“ dodává Čermák.

Mohlo by vás zajímat: