Historie VŠE

1. 9. 2009 | | Zprávy ze školy

Letos uplyne 56. rok od založení VŠE, v jejíž historii došlo
k několika přejmenováním, uzavření, změně názvů i počtu fakult.

Dnešek se nese ve výročním duchu, protože již padesátým šestým
rokem VŠE vzdělává tisíce studentů v oblasti ekonomické. Po více jak
ročních přípravách zahájila svoji činnost roku 1953. Vysoká škola
ekonomická, která se tehdy dělila na pět fakult – Všeobecně
ekonomická, Výrobně ekonomická, Vnitřního obchodu, Financí a úvěru a
Fakulta statistiky. Vyučovat začala v tehdejší učňovské škole –
dnešní stará budova na Žižkově. První počítač byl nainstalován až
v roce 1968, i když už deset let fungovala strojně početní stanice
v prostorách školy. Tu lze považovat za vznik dnešního výpočetního
centra. Následná reorganizace, po třech letech od vzniku, změnila počet
fakult z pěti na čtyři (Fakulta politické ekonomie, Fakulta výrobně
ekonomická, Fakulta obchodní, Institut národohospodářského plánování).
Během šedesátých let došlo k modernizaci výuky a stylu vyučování
(odvrácení se od komunistických praktik), začíná mezinárodní spolupráce
studentů, a to v rámci spolku AIESEC. V následujících několika letech se
uvolnila atmosféra, nový vysokoškolský zákon napomáhal opuštění
totalitních praktik při studiu.

První kreditní systém

Normalizaci zaznamenala VŠE velice tvrdě, institut opustilo kolem
190 pracovníků, díla nepověřených autorů se vyřazují ze seznamu
studijní literatury. Konec 70. let se nesl v duchu dokončování stavby
nové budovy na Žižkově, již před dvaceti lety byla v provozu budova
menzy. Devadesátá léta připravila podmínky i pro současné studium, VŠE
se rozdělila na pět fakult, přijala kreditní systém jako první vysoká
škola v celém Československu. (Systém evropských ECTS kreditů funguje na
VŠE až od roku 2005.) Studium se rozdělilo na třístupňové (bakalářské,
magisterské a doktorské), což přetrvává až do současnosti. Rok po vzniku
České republiky se začíná vyučovat i na Jižním Městě v Praze. VŠE
se během své existence stala řádným členem hned několika
společenství – například Společenství evropských manažerských škol
(CEMS) nebo Programu mezinárodního managementu (PIM). Může se také pyšnit
první medailí Aloise Rašína. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci je
nejmladší fakultou, letos oslaví teprve své desáté narozeniny, to
znamená, že vznikla v roce 1999.

Předchůdci dnešní VŠE

VŠE navázala na svoji předchůdkyni Vysokou školu obchodní (VŠO),
která byla založena již v roce 1919. O deset let později se mohli první
absolventi začít pyšnit titulem inženýr. Ten byl v tomto období ale
chápán pouze jako oficiální „stavovské označení“. Dále se VŠO
chopila příležitosti udílet doktorát věd obchodních (RCDr.). Sedmnáctý
listopad 1939 se stávajícímu ústavu stal osudným. Stejně jako další
vysoké školy uzavřeli nacisté i VŠO. Přestalo se tedy pochopitelně
vyučovat. Po druhé světové válce obnovuje naštěstí vzdělávací
institut svoji činnost. Rok komunistického převratu znamená pro studenty a
učitele velký zlom, dochází nejen k mnoha rozepřím ale i k čistkám.
VŠO se přejmenovala na Vysokou školu věd hospodářských, jejíž existence
ale trvá jen do roku 1949. V této době se také zřídila nová Vysoká
škola politických a hospodářských věd, která v sobě zahrnovala
například Hospodářskou fakultu. Tato fakulta měla za hlavní úkol vychovat
komunistické kádry pro řízené hospodářství. Ještě téhož roku se
zakládá umělecký spolek VŠPHV (dnešní Gaudeamus), který se věnuje
převážně folklóru. Již zmíněná Hospodářská fakulta se právě stala
základním kamenem pro vznik VŠE.

Rektoři VŠE

Vladimír Sedlák
Vladimír Kadlec
Ladislav Veltruský
Stanislav Hradecký
Antonín Brůžek
Věněk Šilhán
Štěpán Müller
Jan Seger
Jaroslava Durčáková
Richard Hindls

Mohlo by vás zajímat: