Hola hola, studium v zahraničí volá

10. 1. 2005 | | Nezařazené

Jednu z lákavých možností, jak zkvalitnit svůj profil a získat cenné zkušenosti, představuje studium v zahraničí. Oddělení zahraničních styků VŠE nabízí studentům různé programy, z nichž nejznámější jsou výměnný semestrální pobyt a CEMS MIM. Podmínky a termíny pro přihlášení, způsob výběru a následný postup se u jednotlivých programů liší.

Jednu z lákavých možností, jak zkvalitnit svůj profil a získat cenné zkušenosti, představuje studium v zahraničí. Oddělení zahraničních styků VŠE nabízí studentům různé programy, z nichž nejznámější jsou výměnný semestrální pobyt a CEMS MIM. Podmínky a termíny pro přihlášení, způsob výběru a následný postup se u jednotlivých programů liší.

Nejčastěji se jezdí na výměnný semestr

O výměnném semestrálním pobytu mohou uvažovat všichni studenti VŠE, kteří studují 3. semestr na libovolné vysoké škole, přičemž alespoň jeden semestr úspěšně absolvovali na VŠE a ještě nebyli touto školou vysláni do zahraničí. Většina míst je však určena studentům 3. a 4. ročníků. Letos si lze vybírat z 28 zemí a více než 60 univerzit, které nabízejí celkem přes 200 míst. „Každý rok se podepisují smlouvy s dalšími novými partnerskými školami. Za poslední období jsou to například nové školy z Argentiny, Singapuru či USA (Atlanta),“ uvedla vedoucí Oddělení zahraničních styků Dana Brázdová.

Lhůta pro podání přihlášky spolu s doporučením pedagoga VŠE a životopisem v českém a cizím jazyce (v tom, ve kterém bude probíhat výuka na zahraniční univerzitě) je stanovena na 17. února 2005. Výběr uchazečů je dvoukolový, přičemž váha obou kol je shodná. V první fázi výběru jsou uvažovány kritéria: studijní výsledky, jazykové znalosti, aktivní účast v Buddy Systemu a  absolvování odborných předmětů v cizím jazyce, přičemž je možné získat až 100 bodů. Způsob provádění výběrového řízení u druhého kola byl před třemi lety změněn. Nyní se skládá z inteligenčních, znalostních a osobnostních písemných testů. První dva jsou bodovány s maximem 100 bodů. „Testy nahradily interview s komisí tvořenou proděkany pro zahraniční styky a dalšími akademickými pracovníky. K tomuto kroku bylo nutné přistoupit především z kapacitních důvodů. Je zřejmé, že při počtu přihlášených v řádu několika set nebylo možno cestou individuálních interview pokračovat,“ vysvětlila změnu Brázdová. Stipendium v rámci programu Erasmus/Sokrates, což se týká většiny výměnných semestrálních pobytů, bylo v roce 2004/2005 sníženo z 450 eur za měsíc na 350 eur. „Stipendium je vždy nutno chápat pouze jako příspěvek na studium v zahraničí, který by měl z větší části napomoci pokrýt pouze dodatečné náklady vznikající v souvislosti s pobytem v zahraničí, tedy nad rámec obvyklých nákladů při studiu na domácí univerzitě,“ hodnotí pokles stipendia Brázdová.

Chcete prestižní studijní program? Volte CEMS MIM nebo M.A. Degree!

Studijní program CEMS (Community of European Management Schools) MIM (Master’s in International Management) vyžaduje splnění více podmínek pro přijetí uchazeče: ukončený třetí ročník, dobré studijní výsledky, znalost dvou cizích jazyků a prokázání zájmu o danou problematiku. K přihlášce je nutné přiložit strukturovaný životopis v anglickém jazyce, motivační dopis, doporučení od pedagoga VŠE a doložit znalost dvou cizích jazyků. Pozor na termín odevzdání, vyprší již 13.12. 2004. Hodnocení proběhne metodou assessment centre. Jde o komplexní posuzování účastníků komisí jmenovanou prorektorkou pro zahraniční styky VŠE doc. Bronislavou Hořejší. Studenti se budou ucházet o 41 volných míst na šestnácti univerzitách. Při úspěšném zakončení studia na VŠE získají absolventi programu diplom CEMS MIM.

Stejný termín odevzdání přihlášek spolu s doporučením pedagoga VŠE a životopisem v českém a anglickém jazyce platí i u programu M.A. Degree. Program je určen speciálně pro ty, kteří ukončili bakalářský stupeň studia nebo již studují hlavní specializaci. Absolventi programu získají diplom Master of Arts „Ekonomika zahraničního obchodu a evropská integrace“. Výběrové řízení se uskuteční písemnou formu 10.–15. ledna 2005.

Oddělení zahraničních styků nabízí dále dvouletý Double Degree Program na HEC Paris. Přihlásit se mohou studenti, kteří mají bakalářské vzdělání, dobré studijní výsledky, absolvují pohovor v anglickém nebo francouzském jazyce a splní další podmínky. Přihlášku je nutné odevzdat do 21. února 2005. Studenti zde hradí sami jak školné 7200 eur ročně, tak veškeré náklady spojené s pobytem a studiem v zahraničí.

Pro všechny studenty, kteří získají titul inženýra na VŠE v roce 2004/2005, se otevírá možnost účastnit se dvouletého programu MBA na Bradley University, Peoria, USA. Jde o kombinaci studia a 20hodinového pracovního úvazku týdně, díky němuž si posluchač programu pokryje náklady. Termín pro podání přihlášky s životopisem v českém a anglickém jazyce, motivačním dopisem a doporučením pedagoga VŠE bývá stanoven obvykle na začátek prosince (letos to bylo 1. prosince). Mezi kritéria, uplatňovaná při výběru, patří studijní výsledky a motivační dopis, v druhém kole rozhoduje interview. Závěrečnou podmínku tvoří úspěšné složení testů TOEFL a GMAT. Přihlásit se mohou i studenti, kteří již byli vysláni do zahraničí.

Poslední možnost, jak strávit semestr či dva v zahraničí, představuje účast na stipendijním pobytu v rámci mezivládních smluv. Jedná se o studijní programy v různých zemích dle nabídky Domu zahraničních služeb ministerstva školství. Náležitosti přihlášky, potřebné dokumenty a kritéria výběru jsou stanoveny u každého programu individuálně.

Přihlášky pro všechny programy jsou umístěny na stránkách ozs.vse.cz a odevzdávají se přímo na Oddělení pro zahraniční styky v místnostech nb272 až nb275. Zde získáte i bližší informace o možnostech studia v zahraničí.

Programy organizované na VŠE:

  • Výměnný semestrální pobyt
  • CEMS MIM
  • M.A. Degree
  • Double Degree
  • MBA
  • Stipendijní pobyty v rámci mezivládních smluv

Mohlo by vás zajímat: