Holman by z VŠE odejít nechtěl

24. 2. 2003 | | Zprávy ze školy

Na sklonku minulého semestru odmítl prof. Robert Holman výuku svého vlastního nepovinného kurzu ekonomie, kde mohl na návrh rektorky přednášet dle vlastních představ. Podle navrhované koncepce výuky ekonomie se měl stát garantem nového úvodního kurzu ekonomie, kde měl také učit. V současné době vyučuje prof. Holman volitelný kurz Dějiny ekonomického myšlení.

Na sklonku minulého semestru odmítl prof. Robert Holman výuku svého vlastního nepovinného kurzu ekonomie, kde mohl na návrh rektorky přednášet dle vlastních představ. Podle navrhované koncepce výuky ekonomie se měl stát garantem nového úvodního kurzu ekonomie, kde měl také učit. V současné době vyučuje prof. Holman volitelný kurz Dějiny ekonomického myšlení.

Rektorka Jaroslava Durčáková na veřejné diskuzi se studenty v minulém semestru oznámila, že požádala děkany Podnikohospodářské a Národohospodářské fakulty o předložení návrhu na řešení případu profesora Holmana z katedry ekonomických teorií (KET). „Ke mně se dosud žádný nový návrh na řešení nedostal,“ uvádí Holman a dále dodává: „Pan děkan Straka i katedra mikroekonomie nadále trvají na tom, že vyučovat kurz MIE 101 nemůžu, pokud se nebudu striktně držet standardů.“ Podle svých slov nebude přednášet mikroekonomii z těchto důvodů ani v dalším semestru.

Nová koncepce výuky – vhodné řešení?

V rozhovoru pro Lidové noviny z 24. ledna odpovídá prof. Holman na otázku, zda uvažuje, že by ze školy odešel: „Nerad bych, i když nabídky mám”. Holman již koncem minulého roku zažaloval VŠE z porušení akademických svobod u soudu pro Prahu 3, ale podle svých slov doufá, že se problém vyřeší na půdě školy a on bude moci žalobu stáhnout.

Za vhodné řešení problému považuje prof. Holman novou koncepci výuky ekonomie, připravovanou v rámci změn celoškolského základu. Kurzům Makroekonomie I a Mikroekonomie I měl předcházet předmět Základy ekonomie a mezinárodní ekonomie, na jehož výuce se měla podílet společně s KET také katedra mezinárodního obchodu. Garantem nového kurzu měl být prof. Holman.

Přípravě předmětu předcházely složité dohady o tom, co do něj bude převzato z MAE I a MIE I. „Standardy pro makro- a mikroekonomii zůstanou zhruba stejné. Ze základního kurzu makroekonomie bude přibližně třetina přesunuta do obsahu úvodního kurzu,“ vysvětluje postup garant MAE I doc. Helísek. Neobává se, že ve výuce ekonomie bude docházet k nedodržování standardů jako na podzim, kdy byl prof. Holman odvolán z výuky mikroekonomie. „Teoreticky je nedodržování regulí možné. Nová koncepce výuky ale vznikala na základě společné dohody. Proto si myslím, že není důvod se něčeho podobného obávat,“ dodává doc. Helísek. Upozorňuje také, že zavedení nového kurzu nemělo být řešením Holmanovy kauzy: „Nová koncepce výuky vznikla dávno před zářím 2002, kdy k problémům s nedodržováním standardů došlo.“ Připouští však, že by to situaci zřejmě uklidnilo.

Během jednání Akreditační komise VŠE však nová podoba výuky ztroskotala, podle Holmana kvůli zásadním výhradám katedry mikroekonomie. Zároveň se obává, že k zavedení nového kurzu nedojde vůbec, protože komise byla v prosinci rozpuštěna. Profesor Holman kromě toho předložil akreditační komisi vlastní návrh. Mělo se jednat o alternativní základní kurzy makro- a mikroekonomie vyučované paralelně se stávajícími, ale podle Holmanovy vlastní koncepce. Tento návrh se v akreditační komisi ani neprojednával, protože jej předkladatel děkan Straka stáhl.

Kurzy pod kontrolou katedry makroekonomie

Od příštího semestru budou členové KET vyučovat základní kurzy mikro- a makroekonomie jen po dohodě s garanty předmětů. Doc. Helísek vysvětluje, že katedry KMIE a KMAE zavedly opatření, kdy rozvrh výuky bude plně spadat do jejich kompetence. „Naším cílem je, aby byla výuka předmětu makroekonomie plně pod kontrolou KMAE. Vedoucí katedry bude rozhodovat, kdo předmět učí, a pod naším dohledem bude také obsah výuky,” říká doc. Helísek. KMAE si od opatření slibuje pozitivní dopad na sjednocení podmínek zápočtů a přiblížení požadavků učitelů na studenty u zkoušek. „Velmi mě toto opatření udivuje. KET vyučuje oba předměty stejně dlouho jako KMAE a KMIE a přinejmenším stejně dobře, jako ony,“ říká prof. Holman. Zároveň obviňuje obě katedry ze snahy o monopolizaci výuky.

Dosud rozhodovala KMAE o 80 % výuky makroekonomie. Zbývající podíl připadal KET. Nyní v zájmu sjednocení obsahu předmětu bude o výuce v plném rozsahu rozhodovat KMAE. „Dvacet procent výuky, ovšem pod naší kontrolou, jsme nabídli členům KET. Oni nabídku přijali a bez problémů jsme rozvrh pokryli,“ podotýká doc. Helísek. Jak dále řekl, nebude se nikoho z vyučujících ptát, jestli akceptuje standardy pro výuku, protože počítá s KMAE jako respektovanou autoritou, jež předmět komplexně zajišťuje.

Na našich internetových stránkách jsme již informovali, že dalším členem KET, který v příštím semestru nebude přednášet ekonomii, je Ing. Ševčík. Ten dříve vedl přednášky z MAE I. Oficiální zdůvodnění zní, že formální regule povolují přednášet jen docentům a profesorům. Podle děkana Straky mají kromě Ing. Ševčíka již zahájeno habilitační řízení všichni ostatní přednášející, kteří doposud nejsou docenty. „Vedoucí KET prof. Sojka se držel těchto formálních požadavků a proto Ing. Ševčíka jako přednášejícího nenavrhl,“ dodává doc. Helísek, který z navrženého seznamu učitelů sestavil rozvrh pro příští semestr. Podle slov prof. Holmana je situace Ing. Ševčíka naprosto shodná s jeho vlastním případem. Ing. Ševčík prý také nepřednášel podle standardů a přerušení jeho přednášek bylo jen logickým vyústěním událostí. Ing. Ševčík bude i nadále zkoušet a vést cvičení z makroekonomie.

Mohlo by vás zajímat: