HR specialisté: Studentům často chybí slovní zásoba

25. 5. 2010 | | Kariéra, Rozhovory

Stále více pracovních nabídek pro studenty a absolventy vysokých škol
má v posledních letech společného jmenovatele. Znalost anglického jazyka.
Na otázky, jak tento požadavek splňují studenti VŠE, odpověděli
Studentskému listu HR specialisté firem Unilever, ČEZ a Škoda Auto.

Požadujete po svých zaměstnancích znalost anglického
jazyka?

Unilever: Ano, neboť se všichni naši zaměstnanci pohybují
v mezinárodním prostředí a velice často pracují v mezinárodních
týmech.
ČEZ: Na pozicích s ekonomickým zaměřením se obvykle
vyžaduje.
Škoda Auto: U technicko-hospodářských profesí je
podmínkou znalost minimálně jednoho z jazyků, anglického nebo německého.
Vzhledem k zastoupení německého managementu ve vedení společnosti však
v požadavcích častěji převládá znalost německého jazyka. Na druhé
straně jsou specifické oblasti, které realizují zahraniční projekty
(Rusko, Čína, Indie), a zde je vyžadována angličtina.

Na jaké úrovni by vaši zaměstnanci měli jazyk ovládat?
Vyžadujete jazykové zkoušky nebo stačí, pokud mají v životopise
napsané, že jazyk ovládají?

Unilever: Samozřejmě je lepší certifikát, neboť
odpovídají mezinárodním standardům a nám to usnadňuje posuzování
uchazeče. Pokud nemá uchazeč certifikát, je dobré aby uváděl úroveň
znalostí, tedy základní, komunikativní, rodilý mluvčí.
ČEZ: Mnohem důležitější než množství certifikátů
jsou pro nás znalosti, mnozí kandidáti jazyk pasivně ovládají, ale nejsou
schopni se aktivně dorozumět.
Škoda Auto: Minimálně jeden jazyk musí kandidát ovládat
na komunikativní ú­rovni

Ověřujete tuto znalost při přijímacím řízení? Pokud ano,
jakým způsobem?

Unilever: Ano ověřujeme, část pohovoru je vedena
v anglickém jazyce, případně studenti dostanou test, který musí
vyplnit.
ČEZ: Pokud se jedná o pozici vyžadující znalost jazyka,
je pravděpodobné, že se přijímací pohovor nebo alespoň jeho část bude
v požadovaném jazyce odehrávat.
Škoda Auto: Jazykové znalosti ověřujeme on-line jazykovým
testem. Pokud se jedná o pozici zahraničního manažera, následuje
i vlastní pohovor s vedoucím v cizím jazyce.

Jak hodnotíte znalost anglického jazyka studentů nebo absolventů
VŠE?

Unilever: Řekla bych, že se úroveň jazykových znalostí
celkově lepší, ale stále jsou studenti, kteří jazyk ovládají na
základní úrovni. Na druhou stranu se setkáváme stále častěji se
studenty, kteří ovládají angličtinu velice dobře.
ČEZ: Úroveň znalosti je velmi individuální, v porovnání
s absolventy jiných vysokých škol ji můžeme hodnotit jako průměrnou.

Škoda Auto: Studenti VŠE jsou jazykově vybaveni velice
dobře. Spolupracujeme s nimi v projektech CEMS či Honors Academia, kde už
vstupem mimo jiné dokazují vysokou jazykovou úroveň.

Pokud mají studenti, co se týče angličtiny, nějaké nedostatky,
v čem spočívají?

Unilever: Jedná se především o studenty se základní
úrovní angličtiny, problémy jim často dělá komunikace, porozumění textu
a v neposlední řadě malá slovní zásoba.
ČEZ: Setkáváme se s dvěma různými typy uchazečů.
První skupina má velice specifickou slovní zásobu, ale nedokáže dobře
komunikovat, druhá skupina naopak bez problémů hovoří bez dostatečné
slovní zásoby.
Škoda Auto: Někteří studenti neumí své jazykové znalosti
adekvátně ohodnotit.

Mohlo by vás zajímat: