I tělocvik se registruje přes ISIS

31. 10. 2009 | | Nezařazené

Od tohoto semestru skončilo přihlašování na tělesnou výchovu osobně
nebo přes e-maily konkrétnímu vyučujícímu. Před začátkem akademického
roku si mohli zájemci o pohyb vybrat svůj tělocvik přes ISIS.

Zvolit si vhodné protažení svého těla mohou v celotýdenním studiu
studenti snadněji než dříve. Poprvé stačilo zaregistrovat si tělocvik
jako ostatní předměty. Vedení Centra tělesné výchovy a sportu (CTVS)
přistoupilo k tomuto řešení rok od spuštění ISIS.

„Vzhledem ke specifičnosti předmětu jsme do systému nebyli zařazeni
s tím, že zvláštní modul pro TV bude doplněn tvůrci ISIS v Brně. Po
analýze problematiky nám bylo sděleno, že programování bude trvat dva roky
a bude finančně značně náročné. Spolu s vedením Výpočetního centra
proto hledáme postupné kroky, jak zařadit TV do systému,“ omluvil roční
zpoždění ředitel CTVS Miloš Pádivý.

První vlaštovkou ke zjednodušenému přihlašování byl letošní
způsob, který stojí na podobném principu jako zápis kteréhokoliv jiného
předmětu. Narozdíl od jiných předmětů získali studenti prvních
ročníků určitý bonus, který jim umožnil stejné podmínky
přihlašování jako ostatním studentům prahnoucím po zápočtu z TV.
Avšak v dalších letech by se měl i tento proces zdokonalit. „Systém by
měl být průhlednější a měl by především umět rozlišit studenty podle
počtu získaných zápočtů z TV,“ doplnil ředitel Pádivý k budoucím
vylepšením.

Vyučující vítají přechod přihlašování na ISIS s výhradami.
V některých případech chybí bližší komunikace se studenty, z nichž se
někteří přihlásí na hodinu, která jim časově vyhovuje, aniž by
zohlednili výkonnostní hlediska skupiny. Studenti naopak hodnotí nový
způsob přihlašování velmi pozitivně. „Nemám zatím žádný problém
s přihlašováním, jsem pro, je to jednodušší vzhledem k tomu, že
v minulých semestrech člověk ani nevěděl, kdy a ke komu se má jít
přihlásit,“ zhodnotil situaci student 2. ročníku.

V zimním semestru se do kurzů CTVS zapsalo 3711 studentů, z nichž
téměř polovina nastoupila z prvních ročníků. Zájemců z vyšších
ročníků bylo tento rok 1481 a 679 studentů se přihlásilo na kurzy bez
možnosti získání zápočtu. Historicky první registrace TV přes ISIS
proběhla bez větších problémů a všechny vypsané kurzy se podařilo
zaplnit.

Mohlo by vás zajímat: