Individuální studijní plán neexistuje. Záleží na domluvě.

25. 1. 2010 | | Nezařazené

Poptávka studentů VŠE po individuálním studijním programu naráží na
zásadní problém. Studijní řád tento termín nezná.

Vrcholoví sportovci, lidé dlouhodobě nemocní nebo dívky s malými
dětmi často hledají možnost, jak skloubit studium a zároveň nezanedbat
ostatní povinnosti. Na Vysoké škole ekonomické se o individuálním
studijním plánu pro bakalářské nebo navazující magisterské studium nikde
nedočtete. Neexistuje. Zatímco Karlova univerzita má přímo ve Studijním a
zkušebním řádu zakotveny podmínky, za kterých individuální studijní
plán přiznává, studentům VŠE nezbývá, než se domluvit přímo
s vyučujícími.

„Kromě prvních semestrů, kdy mají studenti poměrně pevný rozvrh, je
studium na VŠE individuální v principu, protože student si rozvrh sestavuje
sám při respektování mantinelů studijního řádu a studijního
programu,“ řekl Jiří Zeman, proděkan pro pedagogickou činnost Fakulty
mezinárodních vztahů. „Nic jako individuální studijní plán na naší
fakultě nemáme,“ shoduje se i docentka Marie Miková, proděkanka pro
pedagogickou činnost Fakulty fi nancí a účetnictví. V případě
neočekávané situace pak radí proděkané přerušit studium nebo se
dohodnout s vyučujícím. V tom jsou za jedno prakticky všechny
fakulty VŠE.

„Vzhledem k faktu, že Studijní řád termín individuálního studia
nezná, musí být každý student vypadat v očích ISISu řádně.
V případě závažného případu řešíme studium individuálně na
základě dohody s vyučujícími například omluvenkami nebo odložením
klasifikace,“ uvedl Daniel Šťastný z Národohospodářské fakulty.
Individuální studijní plán nezískají ani handicapovaní studenti. Ti sice
mohou využít služeb Střediska handicapovaných studentů (SHS), ale zde se
dočkají spíše materiální pomoci ulehčující studium. SHS se hlavně
stará o integraci znevýhodněných studentů a pomáhá jim zjednodušit
přístup ke studijním materiálům. Například tím, že některá skripta
převádí do elektronické podoby vhodné pro zrakově postižené studenty,
případně poskytuje prostory pro přezkoušení těch studentů, u kterých
by mohlo dojít ke komplikacím při přezkušování současně se
spolužáky.

Mohlo by vás zajímat: