International Monetary Fund

3. 6. 2003 | | Nezařazené

Vysoká škola ekonomická, Fakulta národohospodářská, Katedra hospodářské politiky a IEEP si Vás dovolují pozvat na recenzní seminář „INTERNATIONAL MONETARY FUND – Working Papers“. Tento seminář se koná dne 10. června 2003 v 16.30 hodin, IEEP VŠE, Štěpánská 18, Praha 1, 2. patro. Hlavní příspěvky: Michal Pazour (VŠE Praha).

Vysoká škola ekonomická, Fakulta národohospodářská, Katedra hospodářské politiky a IEEP si Vás dovolují pozvat na recenzní seminář

INTERNATIONAL MONETARY FUND – Working Papers

Tento seminář se koná dne 10. června 2003 v 16.30 hodin

IEEP VŠE, Štěpánská 18, Praha 1, 2. patro

Hlavní příspěvky: Michal Pazour (VŠE Praha).

Vzhledem k omezené kapacitě místnosti Vás žádáme o potvrzení účasti na mailovou adresu: ieep@vse.cz, popř. na telefonní číslo: 222 232 142, popř. na faxové číslo: 222 232 142.

Mohlo by vás zajímat: