Přestože odborníci hodnotí web školy příznivě, nevypovídá to o jeho užitečnosti

26. 2. 2010 | | Zprávy ze školy

VŠE obsadila sedmou příčku v hodnocení webových stránek ekonomických
vysokých škol. Centrum knihovních a informačních služeb (CIKS) a
oddělení PR, nesoucí za tuto oblast odpovědnost, však na jejích
nedostatcích hodlají ještě zapracovat.

Webové stránky VŠE se celosvětově umístily v hodnocení Ranking Web of
World Business School na sedmém a v rámci Evropy na třetím místě.
Prorektorka pro zahraniční vztahy a Public Relations Hana Machková to
považuje za úspěch a potvrzení správného směru vývoje. „Prosazení
netradičního konceptu bylo obtížné a jsem moc ráda, že toto ocenění
potvrdilo správnost naší strategie,“ reaguje Machková. Nicméně námitky
proti hodnocení ukazují, že výsledek také nemusí napovídat
vůbec nic.

Mezi hodnocené indikátory patřil počet unikátních odkazů vedoucích na
stránky, množství textových souborů v Adobe Acrobat, vědeckých prací
publikovaných na webu a stránek dostupných v největších vyhledávačích.
„Kritéria hodnocení jsou naprosto umělá, čistě technická a
nevypovídají o tom, jak jsou stránky skutečně užitečné a použitelné
pro jejich cílovou skupinu,“ ohodnotil indikátory vědecký asistent Jiří
Kosek z Fakulty informatiky a statistiky. „Každý odborník přece ví, že
počet PDF dokumentů vystavených na webu je antikritérium. Pokud pro to není
vážný důvod, je lepší informaci vystavit přímo jako HTML stránku,“
dodává Kosek.

Chceme být netradiční

Současná koncepce webových stránek je realizována od roku 2007 a je
výsledkem práce webmasterů CIKS a oddělení PR. Ti se chtějí odlišit
netradičním designem, aktuálností a kvalitou informací. „Stránky jsou
přehledné, využívala jsem je hlavně při výběru školy. Když ale
potřebuji něco speciálního, většinou to nenajdu,“ stěžuje si nejen
Lucie z Fakulty financí a účetnictví.

Webu školy by se také dalo vytknout, že nemá jednotnou koncepci navigace
u jednotlivých fakult a kateder. „Uživatel je při přechodu mezi těmito
skupinami stránek zmaten,“ uvádí Kosek. Podle oddělení PR je však
sjednocení designu a technologie v současné době prioritou. Machková
tvrdí, že během února by měly být spuštěny stránky Fakulty
podnikohospodářské a v průběhu letního semestru i web Fakulty
mezinárodních vztahů, Výpočetního centra (VC) a dalších celoškolských
pracovišť. „Na stránkách sice je co zlepšovat, ale nic se nestane, když
zůstanou ponechány,“ prohlásil ředitel VC Karel Nenadál a obrací kritiku
mimo své oddělení, když konstatuje, že více pozornosti by si zasloužily
spíše věci jako místa k sezení v prostorách školy nebo jídlo
v menze.

Hodnocení webových stránek vysokých škol proběhlo v úvodu
letošního. Je prováděno španělským výzkumným ústavem Cybermetrics Lab,
jehož cílem je podporovat vědecký průzkum. První místo v hodnocení
obsadila americká Harvard Business School, další v pořadí byla
španělská Instituto de Empresa Business School a třetí se umístila opět
americká University of Pennsylvania Wharton School. Výše uvedené hodnocení
se však týká pouze vysokých škol ekonomických. World Universities‘ Ranking
on the Web zahrnuje všechny vysoké školy na světě a VŠE zde loni obsadila
šest set šedesáté páté místo. „Vzhledem k počtu škol to není
špatný výsledek,“ myslí si Nenadál. V tomto hodnocení se používají
stejné indikátory, ale je jim přikládána jiná procentní váha.
Například hodnocení ekonomických univerzit, v porovnání se světovým,
dává například dvojnásobný význam počtu unikátních odkazů vedoucích
na stránky.

Mohlo by vás zajímat: