ISIS: Hra o nervy se blíží ke konci

20. 3. 2006 | | Zprávy ze školy

Dlouhodobé problémy s vývojem a následným zaváděním ISISng vyřešila firma Gitus ukončením veškeré práce na systému. VŠE podle ní bezdůvodně odmítla zavést další část aplikace. Škola se ale brání – podle ní bylo odmítnutí dodané verze opodstatněné a předcházely mu dlouhodobější komplikace. Věc nyní řeší právníci.

Dlouhodobé problémy s vývojem a následným zaváděním ISISng vyřešila firma Gitus ukončením veškeré práce na systému. VŠE podle ní bezdůvodně odmítla zavést další část aplikace. Škola se ale brání – podle ní bylo odmítnutí dodané verze opodstatněné a předcházely mu dlouhodobější komplikace. Věc nyní řeší právníci.

Podle dohodnutého harmonogramu měla naposledy dodaná část aplikace nahradit od 30.ledna stávající centrální databázi školy a spojit systém zápisů na bakalářské, souborné a státní zkoušky. „Dodaná verze ale nesplnila podmínky pro zavedení do zkušebního provozu a 13. ledna se ji vedení školy rozhodlo nepřijmout,“ vysvětlil na lednovém zasedání Akademického senátu VŠE ředitel Výpočetního centra Igor Čermák s tím, že dodávka navíc přišla se zpožděním. Firma Gitus, dodavatel integrovaného studijního systému ISIS, reagoval na nepřijetí aplikace ukončením smluvního vztahu s VŠE 27. ledna. Jako hlavní důvod měla být skutečnost, že VŠE „…odmítla bez udání konkrétních důvodů spustit provoz další části aplikace,“ uvádí Gitus ve svém oficiálním prohlášení, které zaslal nejprve vedení školy a poté také Studentskému listu. Rozhodnutí o ukončení spolupráce přišlo těsně před automatizovanými zápisy předmětů pro letní semestr. Škola jej obdržela dopisem 26. ledna bez předchozího varování ze strany dodavatele, přestože v té době probíhala řada jednání.. „Vidím to jako evidentní snahu dodavatele poškodit školu,“ říká Ing. Jiří Zeman, proděkan pro pedagogiku z Fakulty mezinárodních vztahů.

Aplikace neprošla testy

K závěru, že poslední dodávka „nesplnila podmínky pro zavedení do zkušebního provozu“, došlo vedení školy po několika sériích testů. „Testování se zúčastnilo přes dvacet pracovníků i studentů školy a ti našli v aplikaci vážné vady,“ uvádí Alžběta Albrechtová z oddělení rozvojových projektů Výpočetního centra.. Na většinu návrhů testujících na vylepšení uživatelského rozhraní a na zjištěné chyby v dodávce firma Gitus navíc podle Jana Pelikána, proděkana pro pedagogiku Fakulty informatiky a statistiky, nereagovala.Na vážné ergonomické problémy a další vady nejnovější verze upozorňovaly především studijní referentky. „Převedení studenta z bakalářské do navazujícího magisterského programu trvalo namísto současných třiceti vteřin několik minut, protože aplikace vyžadovala „proklikávání“ přes několik obrazovek,“ dává příklad Jana Sedláčková, studijní referentka FIS. V nové aplikaci také například nefungovalo převádění dat studentů do matriky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, podle které se vypočítává výše dotace státu jednotlivým vysokým školám. „Přestože dodavatel tvrdil, že verze funkcionalitu matriky má, dodávka ji neobsahovala,“ potvrzuje Ing. Ivan Koudelka z Oddělní projektování a programování informačních systémů Výpočetního centra. Data, která je potřeba do matriky převést k 31. prosinci, tak bylo nutné na poslední chvíli přenést starým způsobem.

Komunikace na bodě mrazu?

Firma Gitus se ve svém oficiálním vyjádření jakékoliv vině brání. „Není možné integrovaný studijní systém vyvinout a implementovat bez respektu mezi smluvními partnery a ochoty a vůle efektivně spolupracovat,“ píše se v jejím stanovisku. Jaký případ neochoty a nevole ke spolupráci má dodavatel konkrétně na mysli, se nepodařilo Studentskému listu zjistit.Efektivní spolupráci a oboustrannou komunikaci u dodavatele postrádá také škola. Ozývají se hlasy, že Gitus zcela podcenil rozsah projektu a nevěnoval dostatečnou pozornost stávajícím systémům, na které musí integrovaný systém navázat. Připojuje se i RNDr. Karel Nenadál, vedoucí oddělení softwarového servisu pro studijní agendu:„Gitus se snažil po svém vyprojektovat od základů nový systém, bez přihlédnutí k potřebám a požadavkům školy, které jim byly na samém počátku předloženy.“ Také komunikace s firmou Gitus podle vyjádření několika pracovníků VC neprobíhala ideálně: spočívala především v zadání požadavků ze strany školy, vypracování aplikací dodavatelem a jejich opakované přepracovávání, protože se rozcházely se zadáním. „Mezi prezentací jednotlivých návrhů s námi však nikdo nekomunikoval, připomínat jsme se museli sami,“ doplňuje Vilém Sklenák ze Systémové správy Aleph, katalogu knihovny VŠE. Co bude dál?Celá záležitost nyní přechází do rukou právníků; kdy a jak bude smluvní spor vyřešen nedokáže vedení školy odhadnout. Společnost Gitus je i nadále ochotna poskytnout potenciálním uživatelům aplikace veškerou pomoc, aby tak, dle svých slov, zmírnila dopady ukončení smlouvy. Otázky kolem dalších jednání se společností Gitus nechává VŠE zatím bez komentáře. Co se týká budoucnosti integrovaného studijního systému, prohlásil rektor Richard Hindls na únorovém zasedání AS VŠE, že škola bude volit mezi dvěma možnostmi: vytvořit systém vlastními silami, nebo vypsat nové výběrové řízení.

Mohlo by vás zajímat: