ISIS přinese e-learning i předpověď počasí

4. 6. 2008 | | Zprávy ze školy

Přibližně tři měsíce zbývají do zahájení provozu nového integrovaného studijního informačního systému (ISIS). Ten kromě základních funkcí přinese i další – e-learning, předpověď počasí či aktuální zprávy.

Přibližně tři měsíce zbývají do zahájení provozu nového integrovaného studijního informačního systému (ISIS). Ten kromě základních funkcí přinese i další – e-learning, předpověď počasí či aktuální zprávy.

Zkušební provoz systému, který byl vyvinut na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně (MZLU), odstartuje svůj provoz podle harmonogramu v srpnu. Celý proces implementace by pak měl být dokončen v květnu příštího roku. Systém v sobě po dokončení integrace sdruží veškeré stávající aplikace studijní agendy, avšak přinese i novinky. Zpočátku ale nebude zahrnovat klienta pro registrace a zápisy, který bude nahrazen až od zápisů do příštího letního semestru. Podobně je to i s poštovním klientem Veverka. O tom, kdy ISIS převezme i jeho funkce, však zatím nebylo rozhodnuto.

Budoucí podobu osobní sekce systému si studenti mohou prohlédnout zatím pouze prostřednictvím obrázků na informačním webu wiki.vse.cz pod záložkou „Kukátko“. Jeho veřejnou část je však možné po najetí na isis.vse.cz vidět už dnes. Do veřejné sekce patří aplikace „Lidé na VŠE“, která umožní prohlížet si informace o studentech, vyučujících a ostatních zaměstnancích školy. Kromě rozvrhu bude možné zveřejnit svoji fotografii, kontakty, články z osobního i tematického blogu, životopis (vytvořený v aplikaci „Tvorba životopisu“ na základě studijní historie a vložených údajů) a další volitelné údaje. V případě vyučujících zde studenti naleznou místo a čas konzultačních hodin, informace o publikační činnosti a účasti na projektech či přehled kurzů v závislosti na roli (přednášející, garant, zkoušející a podobně). Společně s „Veřejným katalogem předmětů na VŠE“ tak tato aplikace nahradí tu část systému PES, která je nyní přístupná bez přihlášení.

Portál studenta
Tato sekce bude v celém systému klíčovou. Dělí se na několik dílčích aplikací:

„Moje studium“ a „Informace o mém studiu“
V těchto aplikacích studenti zjistí informace o dosavadním průběhu svého studia či aktuální rozvrh. Dále bude jejich prostřednictvím možné podat žádost o ubytovací a sociální stipendium, přihlásit se na zkoušky a od letního semestru si i zapisovat jednotlivé předměty. Novinkou v přihlašování na zkoušky bude hlídací pes, který po aktivaci při uvolnění obsazeného termínu zašle oznámení na e-mail.

„Moji spolužáci“
Umožní dohledat, s kým student navštěvuje danou přednášku či cvičení, a to i zpětně.

„Odevzdávárny“
V této aplikaci si budou moci studenti ukládat rozpracované projekty, které po dokončení finální verze odevzdají.

„List záznamníku učitele“
Tato aplikace umožní sledovat záznamy vyučujícího o studentově účasti na přednáškách a cvičeních a také průběžné hodnocení.

Uživatelé budou moci nově vyzkoušet takzvané portlety. „Jde o drobné aplikace, nazývané též widgety, které studentovi umožní dále rozšířit funkcionalitu systému,“ vysvětluje Adam Trčka, systémový integrátor Výpočetního centra. V závislosti na nastavení tak student může mít neustálý přehled o aktuálním počasí, dění ve světě i v zahraničí, termínech zkoušek, nedokončených úkolech či výročí svých přátel. Tyto informace se po aktivaci příslušného portletu zobrazí v malém zvýrazněném obdélníku na každé stránce v systému. „Příznivcům současné celebrity systému Semestr bude k dispozici i portlet tematicky zaměřený na Chucka Norrise,“ doplňuje Trčka. Společně s podrobným nastavením zobrazení budou v systému připravena různá grafická rozhraní lišící se navzájem nejen barvou či stylem písma, ale i rozmístěním ikon, obrázky na pozadí a podobně. Studenti si v systému budou moci vytvořit i design vlastní.

Další novou sekcí bude e-learning, sloužící především k podpoře studia. Na Mendelově univerzitě je využíván i pro psaní elektronických testů a pro přijímací zkoušky. Díky automatickému hodnocení se tak studenti mohou dozvědět výsledky téměř okamžitě.
Sekce „Osobní management“ v sobě kromě dokumentového serveru zahrne i správu blogů, diskuzní fóra, slovník, poznámkový blok a výhledově i poštovního klienta. Aplikace „Správa úkolů“ (TO DO) studentům umožní sestavit si kalendář prací, a to i v rámci skupin. „Bude možné založit různé úkolovníčky, například pro týmový projekt. Jejich prostřednictvím můžete pak úkol řešit, vést diskuzi a označovat průběžný stav,“ vyjmenovává Trčka budoucí využití aplikace.

Mohlo by vás zajímat: