ISIS v tomto stavu nepřijmeme, konstatuje prorektor Čermák

26. 10. 2005 | | Nezařazené

Studijní informační systém ISIS čelí kritice. Dodavateli projektu, společnosti Gitus, hrozí sankce za nedodržení smluvních podmínek. První část integrovaného studijního informačního systému ISIS – modul registrace a zápisy se potýká se značnými problémy již od svého zavedení. Přestože dodavatel, společnost Gitus, deklaroval před registracemi i zápisy připravenost aplikace, při provozu se vyskytla řada nedostatků.

Studijní informační systém ISIS čelí kritice. Dodavateli projektu, společnosti Gitus, hrozí sankce za nedodržení smluvních podmínek.

První část integrovaného studijního informačního systému ISIS – modul registrace a zápisy se potýká se značnými problémy již od svého zavedení. Přestože dodavatel, společnost Gitus, deklaroval před registracemi i zápisy připravenost aplikace, při provozu se vyskytla řada nedostatků. Srpnové registrace byly o několik desítek hodin odloženy, při zápisech se objevily potíže v podobě chybových hlášení, výpadků a pomalé odezvy při práci v aplikaci. Snaha zapsat si předměty se tak mnohým studentům protáhla až na několik hodin.

Podle slov RNDr. Igora Čermáka, CSc., prorektora pro informační systém, se v krajním případě počítalo se nouzovým řešením. Zálohu tvořil předchozí klient pro registrace a zápisy (wrzclnt). Vedení projektu se ale rozhodlo zavádění aplikace ISIS do provozu ze strany dodavatele nenarušovat. „Systém je pro nás nicméně v tomto stavu neakceptovatelný a nemůžeme ho takto samozřejmě přijmout,“ uvedl prorektor Čermák. Podle jeho slov budou také vůči firmě Gitus za každé prokazatelné nedodržení smluvních podmínek uplatněny sankce.

„Podle pracovního harmonogramu vykazuje dodavatel zpoždění v dodávkách,“ uvedl prorektor Čermák. Pracovníci Výpočetního centra VŠE se také domnívají, že dodavatel náročnost systému podcenil. Společnost Gitus na otázky týkající se smluvních podmínek odmítla reagovat. Naznačila však, že je ochotna poskytnout odpovědi na technická a věcná témata.

Při rozhodování o zakázce na integrovaný studijní systém ISIS byla sestavena dvanáctičlenná komise, která měla za úkol zhodnocení všech nabídek a stanovení vítěze, jenž zakázku následně realizuje. Po několika jednáních tak podle předem stanovených kritérií porazila firma Gitus dalších osm uchazečů.

Hlavním kritériem při rozhodování se stala nabídková cena. Její váha činila v zakázce třicet tři procent, tedy celou třetinu. „Mezi uchazeči byly relativně velké rozdíly v nabídkové ceně,“ upozornil Čermák. „Gitus patřil k firmám, jejichž cenová nabídka patřila k nižšímu středu,“ dodal. Třicet dva procent zabrala celková koncepce řešení aplikačního softwaru, pokrytí funkční specifikace a požadavků a harmonogram řešení. Mezi osmi a dvěma procenty byly hodnoceny reference na realizované projekty porovnatelné se zadávaným projektem, garance a servis, celková personální, ekonomická a kvalifikační charakteristika uchazeče, návrh smlouvy, metodika řízení implementace a požadavky na součinnost, ostatní služby jako helpdesk a konzultace a v neposlední řadě návrh hardwarového zařízení pro implementaci aplikačního softwaru.

Celkové náklady na projekt se pohybují okolo 27 milionů korun. Vlastní náklady obsahující aplikační software včetně detailní analýzy a návrhu systému činí zhruba 19,5 miliónu korun. V létě tohoto roku bylo na základě dalších požadavků na rozsah systému dohodnuto jeho rozšíření, jenž bylo oceněno částkou 2,6 miliónu korun. Čtyři sta až osm set tisíc ročně dále platí škola za různé poplatky spojené s provozem systému. Jedná se například o licence za databáze, firewall a aplikační server. Hardwarové vybavení stálo školu 2,4 miliónu korun. Je v něm zahrnuto zařízení pro umístění serverů, aplikační servery, databázový server, standby server, diskové pole a další komponenty. Za 2,3 miliónu korun byl pořízen základní software zahrnující zejména J2EE servery BEA WebLogic, licence na Oracle databáze a licence na zálohu softwaru. „Na projektu je ovšem také značná práce desítek lidí. To jsou náklady, které škola v žádných projektech zatím nevyčísluje,“ zdůraznil prorektor Čermák. Zároveň však ocenil spolupráci mezi mnoha útvary VŠE, které se na projektu podílejí.

Podle informací prorektora Čermáka si je dodavatel kritiky vědom. Z toho důvodu sám navrhl vyhodnocení všech připomínek a námětů od studentů, které byly shromážděny.

Předmětem dalších jednání by mělo být i řešení problému, který se týká zatížení aplikace. V současné době mohou v době zápisů vstupovat do aplikace i studenti, kterých se samotný zápis předmětů bezprostředně netýká. Svůj rozvrh sice nemají možnost nijak upravovat, přesto ale blokují přístupů těm, kteří mají dle harmonogramu na zápisy nárok. Ačkoliv podle zjištěných údajů počet těchto studentů nepřesahoval šest procent z celkového počtu přihlášených, do budoucna by jim mohl být přístup do aplikace v době zápisů ještě více omezen.

Modul „Registrace a zápisy“ představuje první část systému ISIS. Z celého projektu tvoří tento modul jen přibližně čtyři až pět procent. Podle smluvního harmonogramu by měl být celý projekt dokončen do března 2006.

Mohlo by vás zajímat: