Jak může ekonom učit

12. 5. 2005 | | Nezařazené

Stejnou učitelskou kvalifikaci lze získat ve vedlejší i hlavní specializaci Učitelství ekonomických předmětů na Fakultě financí a účetnictví. Tvrdí to garant obou specializací docent Miloslav Rotport. Dříve přitom fakulta nabízela pouze vedlejší specializaci s kapacitou šedesát studentů ročně.

Stejnou učitelskou kvalifikaci lze získat ve vedlejší i hlavní specializaci Učitelství ekonomických předmětů na Fakultě financí a účetnictví. Tvrdí to garant obou specializací docent Miloslav Rotport. Dříve přitom fakulta nabízela pouze vedlejší specializaci s kapacitou šedesát studentů ročně.

Proč se katedra rozhodla nechat si akreditovat navazující magisterský program, vysvětluje docent Rotport: „Vedlejší specializace jsou doménou VŠE, žádná jiná škola to nemá. V jeden čas se uvažovalo, že se tyto specializace dokonce zruší, mimo jiné i se zavedením ECTS,“ říká.

„Předpokládali jsme, že bude o hlavní specializaci větší zájem, zatím tu máme pouze šest studentů v pátém ročníku. Kdyby se k nám studenti mohli hlásit už na bakaláře, zájem by byl asi větší,“ tvrdí profesor Ondřej Asztalos, který na specializaci vyučuje didaktiku ekonomických předmětů.

Doplňkové studium vs. specializace

Kromě obou specializací nabízí fakulta také Doplňkové pedagogické studium (DPS), známé jako pedagogické minimum. Náplň všech tří forem studia je podobná, ale ne úplně shodná. V rámci vedlejší specializace absolvuje student pedagogickou psychologii, pedagogiku, pět didaktických předmětů (například didaktika účetnictví) a jeden volitelný předmět.

Ačkoli hlavní specializace Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy může vyvolat představu, že ničemu jinému než učitelství se student nebude věnovat, povinné pro něj jsou i předměty jako mikroekonomie, makroekonomie, bankovnictví, finanční řízení a podobné. Na předměty, které se zaměřují na učitelství, potom zůstává podobná kreditová dotace jako u vedlejší specializace.

Student DPS musí zvládnout kromě pedagogiky a psychologie sedm didaktických předmětů a rétoriku a napsat závěrečnou práci. Součástí obou specializací i DPS je pedagogická praxe. Tři možnosti, jak se stát učitelem se tedy liší hlavně v počtu státních zkoušek a v tom, jaké osvědčení o kvalifikaci absolvent získá.

Vedlejška se na diplomu neuvádí

Absolutorium hlavní specializace se uvádí na diplomu. Součástí diplomu je však také vysvědčení o vykonaných státních zkouškách. V případě hlavní specializace jsou tam uvedeny dvě státnice: z pedagogiky a psychologie a didaktiky ekonomických předmětů. Praxe, kterou musí student rovněž absolvovat, tam zmíněná není.

Vedlejší specializace přitom na diplomu uvedená není. Jediným dokladem o jejím absolvování je tak vysvědčení o státní zkoušce složené v rámci specializace. Vedlejší specializace totiž není akreditovaný program, a proto jejímu absolventu jiný doklad vystaven být nemůže.

Naopak úspěšný absolvent Doplňkového pedagogického minima získá osvědčení o pedagogické způsobilosti, kde jsou uvedeny státní zkoušky z psychologie, pedagogiky a didaktiky odborných předmětů. Součástí osvědčení je i známka z praxe.

Mohlo by vás zajímat: