Jak se na ekonomce zkoušelo uprostřed pandemie? Zeptali jsme se studentů

18. 3. 2021 | | Zprávy ze školy vse budova2-02

Zimní semestr akademického roku 2020/2021 byl prvním, který proběhl zcela online. Ovlivněno bylo i zkouškové období. V dotazníku jsme se proto zeptali studentů, jaké pro ně bylo. Drtivá většina studentů měla většinu nebo všechny zkoušky online (81 %), na druhé straně osmnáct procent dotazovaných konalo zkoušky převážně nebo zcela offline. Odpovídal i jeden jedinec, který měl polovinu zkoušek online a polovinu offline.

Vzdálené zkoušení spíše vyhovuje až vyhovuje 58 procentům studentů. Hlavní výhodou je dle studentů snížení rizika nákazy. Dále velmi často zaznívalo, že online zkoušení je pro studenty méně stresující a šetří čas, kdy by museli dojíždět do Prahy. „Byla jsem celkově více v klidu a tudíž mi to umožnilo mít lepší výsledky,“ uvádí jedna ze studentek. Třiceti procentům však online zkoušení spíše nevyhovuje až nevyhovuje. Nejčastěji zmiňují obavy z technických problémů ať už s internetovým připojením či zařízením samotným. Mezi další negativa patří podle mnohých zrušení času na přípravu. Objevují se také dva přístupy k obtížnosti testů. Zatímco jedna skupina studentů tvrdí, že jsou jednodušší a mnoho lidí během nich podvádí, druhá skupina zastává názor, že testy jsou náročnější a sestavené tak, aby se nedali v zadaném čase stihnout. „Vadí mi velká nedůvěra učitelů a defacto výhružné e-maily před každou zkouškou. Učitelé sami dobře ví, jak otázky zvolit tak, aby se nedaly během testu dohledat,“ stojí v jednom z vyjádření. Nemalou část (10 %) tvoří studenti, kteří nedokáží posoudit, zda jim zkoušení online vyhovovalo či nikoliv. Situaci shrnul jeden z respondentů: „Upřímně mi to je nějak jedno, naučit se musím na obě varianty stejně.“

Jsou podle vás online zkoušky jinak náročné?

Zajímalo nás také, zda si studenti myslí, že hlavním důvodem jejich případného neúspěchu je to, že výuka v zimním semestru probíhala distančně. Většina respondentů situaci nedokázala posoudit (59 %) a dvacet čtyři procent studentů s výrokem spíše nesouhlasí a nesouhlasí. Nicméně sedmnáct procent dotazovaných studentů si myslí, že hlavním důvodem jejich neúspěchu je právě neprezenční vyučování.

Pokud jste některou ze zkoušek neprošli, myslíte si, že je hlavním důvodem distanční výuka?

Následuje několik citací ze závěrečných vyjádření respondentů.

„Pro mě je celkově distanční výuka stresující a občas demotivující. Sedět celý den u přednášek doma, je náročné na koncentraci. Doma nemá člověk tu školní atmosféru. Patřil jsem k nejlepším studentům, ovšem s distanční výukou mám velký problém a občas pocit, že ani nedostuduji.“

„Jsou dvě věci – distanční výuka a distanční zkouškové. Zatímco zkoušky vlastně znamenaly to samé jen online, v případě online výuky to znamenalo více práce a více přípravy a snažení. I když jsem díky online výuce odbourala čas na cestování, tak jsem byla více vytížená a doopravdy se škole věnovala na 100%. Bylo to velice náročné a myslím si, že to je vlastně i dobře. Škola nás připravuje na budoucí kariéru a i v rámci té budeme pracovat online a distančně. Je třeba umět převést své soustředění do takové výuky a já jsem s distanční výukou plně spokojena.“

„Celá online výuka stojí hlavně na přístupu vyučujících. Někteří k tomu přistoupili s rozumem, lidskostí a pochopením, ovšem jiní bohužel ne. U online zkoušek mi nejvíce chyběl čas na přípravu vylosované otázky a také stres s internetovým připojením.“

„Byl bych rád, kdybychom už se mohli setkávat na vysoké škole i třeba jenom na zkoušky nebo na cvičení, ale alespoň něco aby to bylo. Pro mne studium přes internet ztrácí postupně absolutně smysl a někdy mě napadá, jestli s tím neseknout a jít spíše pracovat.“

„Mohol by sa zjednotiť prístup fakúlt k forme skúšky. Mal som jeden predmet z NF a kvôli nemu som musel cestovať cez cele Slovensko a Česko, čo v tejto dobe nie je tiež úplne bezpečné. Ale dobre, keď už chce mat nejaká fakulta skúšky prezenčne, tak nech aspoň existuje možnosť na online formu s objektívnych dôvodov.“

„Všechny zkoušky na NF jsou povinně offline a jsem za to ráda, podle mě si studium díky tomu zachová dostatečnou úroveň, neboť šance podvodu je minimální. Ve třídě jsem byli max. po 9 lidech s rouškami a rozestupy, a tak podle mě i bezpečnost zůstala dostatečná.“

„Zkoušky jsou podle mého názoru stejně obtížné, ale najdou se i učitelé, kteří studentům zkrátí čas i náročnost zkoušek jenom proto, že se píší online a oni studentům nevěří. Tak chtějí, aby jim studenti do InSIS nakreslili do textového pole graf, což samozřejmě nejde. Chtějí rozepisovat příklady a pak dávají jen 0, nebo plný počet bodů. Neberou tak žádné ohledy na postup, který by ve škole ohodnocen byl. Na konzultaci se dozvíte, že máte být rád, že jste prošel a víc se s Vámi nebaví, stejně jste určitě podváděl. Distanční výuka byla tento zimní semestr opravdu kvalitní a odchylka od prezenční výuka byla někdy spíše jen k dobru. Jedinou nevýhodou je opravdu tristní přístup některých učitelů, kteří ani nedokáží přiznat vlastní chybu a osočují za vše, co se jim nepodařilo, studenty.“

Dotazníku se zúčastnilo celkem 201 studentů VŠE, převážně z navazujícího magisterského studia (54 %). Zastoupení jednotlivých fakult je znázorněno na grafu níže. Sběr dat probíhal od 8. února do 15. března tohoto roku.

 

Mohlo by vás zajímat: